Blog

Životne dôležité obličky

Zima je časom obličiek, ktoré zosobňujú múdrosť a ešte čosi navyše. Pod 14 stavcom (oproti pupku) sa ukrýva naša brána života – MINGMEN. Je to najdôležitejšia iskra v našom tele.

Oheň mingmenu je prednebeský oheň, ktorý keď zhasne, nie je ani život. Oheň mingmenu je naša vrodená (darovaná) energia, je dolným zdrojom ohňa (tepla) pre celý organizmus, zahrieva nás, pomáha riadiť sexuálne funkcie organizmu (naše libido), pomáha pri nasávaní Qi (nádychu) a pomáha kotviť nášho ducha.

Obličky ukrývajú naše bytie

Mingmen je sídlom ducha a esencie, u mužov uchováva esenciu, u žien je spojený s maternicou, čím zabezpečuje reprodukciu. Na začiatku, ešte pred zrodením tela pri spojení rodičov, touto bránou vychádza to, čo dáva muž a vchádza to, čo prijíma žena. Keď sa zrodí život a ustáli sa v tele matky, opäť sa rodí cez túto bránu. V tele máme sedem priechodných brán, ale iba jednu, ktorá je považovaná za bránu života. U žien sa považuje za pôrodnú bránu, u mužov funguje ako závora spermií.

O životnej dôležitosti mingmenu hovorí aj Shi Shi Mi Lu v Tajných zápiskoch z Kamennej komnaty  z roku 1687:

“Keď srdce dostáva od Mingmenu, potom má duch svojho vládcu a môže reagovať na vonkajšie veci,

keď pečeň dostáva od Mingmenu, vznikajú úmysly, plány a rozhodnutia,

keď žlčník dostáva od Mingmenu, je v ňom rozhodnosť (ak nie, bojíme sa),

keď žalúdok dostáva od Mingmenu, prijíma a uskladňuje (ak nie, je zachladený)

keď slezina dostáva od Mingmenu, premieňa a prepravuje,

keď pľúca dostávajú od Mingmenu, potom riadia a regulujú Qi,

keď tlsté črevo dostáva od Mingmenu, potom prepravuje (ak nie, je zápcha)

keď tenké črevo dostáva od Mingmenu, rozosiela premenené,

keď obličky dostávajú od Mingmenu, dávajú silu a silnú vôľu,

keď trojitý žiarič dostáva od Mingmenu, udržuje vodné dráhy priechodné (prúdi lymfa),

keď močový mechúr dostáva od Mingmenu, prijíma a uskladňuje vodu.

Nie je nič, čo by nezáviselo od Mingmenu, jeho zahrievania a vyživovania.”


Mingmen – najdôležitejšie energetické centrum nášho tela

Yang je základná hnacia sila všetkých funkcií organizmu, mingmen je jej zdrojom.  Oheň mingmenu/yang obličiek súvisí s funkciou pohlavných orgánov, jeho oslabenie spôsobuje pohlavnú slabosť, impotenciu, predčasnú ejakuláciu a i. Naopak, prílišný oheň podnecuje zvýšenú sexuálnu aktivitu.

Yang obličiek pomáha srdcu s riadením a prepravou krvi, ale podieľa sa aj na duševnej činnosti. Chorobné zmeny vo vzťahu obličky-srdce vedú k celkovej duševnej unavenosti a k poruchám krvného obehu.

Ak obličky nevyživia yangom pľúca, tie nenasajú dostatok Qi, obličky sa oslabia, čo do organizmu prinesie dušnosť a iné choroby dýchania.

Yang obličiek využíva aj slezina na premieňanie a prepravu esencie z potravy, ktorá je potrebná pri výžive organizmu a pre spätné doplnenie esencie obličiek. Ak ho slezina nedostane, vyvolá to rôzne poruchy trávenia, hlavne hnačky, ktoré nás vyháňajú nad ránom z postele.