Blog

Hnev nás oberá o sebakontrolu

Hnev je jediná emócia, ktorá sa dá odložiť na neskôr. Jeho sila je však extrémne silná. Emócia patrí pečeni a tá disponuje veľmi silnou Qi/energiou.

Hnev je širokospektrálna emócia a ukrýva v sebe viacero emocionálnych stavov: mrzutosť, nespokojnosť, potlačený hnev, pocit krivdy, frustráciu, podráždenosť, zlosť, rozhorčenosť, nepriateľské zmýšľanie či zatrpknutosť.

Emócia hnevu dvíha našu Qi smerom hore. Je to veľmi yangová emócia, v ktorej je zakódovaná nespokojnosť s danou situáciou, ale rovnako aj akcia vedúca k úľave (nadávka, krik, kopanec alebo správny úder – to všetko nás vie odventilovať).

Ak v nás pretrváva akýkoľvek pocit hnevu dlhodobo, ubližuje to našej pečeni. Spôsobí stagnáciu jej Qi, vyrobí zhluky krvi, vzostup pečeňového yangu alebo až ohňa. Veľa symptómov a príznakov vzostupu pečeňovej Qi sa prejavuje v oblasti hlavy a krku – bolesti hlavy, migrenózne bolesti s pocitom na zvracanie, závrate, ušné šelesty/tinitus, červené škvrny na prednej strane krku, červeň v tvári i očiach, smäd, horká pachuť v ústach…

V dôsledku potlačeného hnevu vznikajú depresie. Často sa to deje v situáciách, ak skrývame mrzutosť/hnev proti členom vlastnej rodiny. Hnev býva často aj prekrývajúcou emóciou, ktorá maskuje náš pocit viny, strachu, nechuti byť ovládaní, slabosti alebo komplexu menejcennosti.

Hnev má okrem pečene dosah aj na náš žalúdok. Príčinou je jej stagnujúca Qi, ktorá nejde priamo hore, ale začne obťažovať náš stred. Ono to pri trávení funguje tak, že slezina posiela Qi hore a žalúdok čo sa už nehodí, zasa dole. Vo chvíli, keď sa do toho nabúra Qi pečene nastávajú poruchy trávenia, nafukovanie, hnačky, zvracanie.  K týmto stavom dochádza hlavne vtedy, keď sa hneváme alebo hádame pri jedení. Ak sa niekto zvykne hnevať 1-2 hodiny po jedle, tak hnev postihuje tenké a hrubé črevo. K typickým situáciám patrí príchod do zamestnania, v ktorom zažívame stres a frustráciu. Sprievodnými znakmi sú vtedy striedajúce sa zápchy a hnačky, nafukovanie a bolesť brucha.

Pečeňová Qi môže obťažovať aj pľúca. Tie majú na starosti redistribúciu Qi od sleziny. Táto smeruje smerom dole, v momente keď pľúca napadne pečeňová Qi sa pľúca zablokujú a my začneme cítiť tlak na hrudi alebo pod rebrami, vzdycháme, sme podráždení, začíname kašľať. Hnev však v konečnom dôsledku postihuje aj srdce. Plní ho krvou, ktorá sa do neho doslova valí. To časom vedie k horúčave v srdci, čo má dosah aj na našu myseľ.

Uvoľňovať hnev bez nežiadúcich následkov sa môže iba pri zablokovanej energii. Akonáhle by si chcel „uľaviť“ od hnevu človek, ktorému pečeňový yang alebo oheň vstúpil už do horných partií tela, veľmi by si nepomohol, skôr by sa jeho stav mohol ešte viac skomplikovať. Prejavený výbuch treba nahradiť sofistikovanejšími metódami. 

Hnev pôsobí proti zádumčivosti a smútok proti hnevu.

Neprejavené emócie vyrábajú z našich orgánov odpadkové koše. Ak ich v sebe potláčame, postupne sa mení v tele kolobeh životnej Qi a začína vznikať choroba. Ak sa chceme tomuto scenáru vyhnúť, je dôležité z času na čas si v sebe doslova „poupratovať“.

Každá emócia má pozitívny i negatívny aspekt. Pozitívnou stránkou hnevu je rozhodnosť. Hnev nás totiž dovedie až k situácii, keď buchneme päsťou do stola a povieme si DOSŤ, UŽ STAČILO! Veci berieme do svojich rúk a meníme ich. Táto rozhodnosť nás privedie k akcii, po ktorej sa dostaví úľava.

Hnev je jediná emócia, ktorá sa dá odložiť na neskôr. Človek je tvor rozmýšľajúci a akonáhle si to vyhodnotíme tak, že by nám neprimeraná reakcia skôr ublížila ako pomohla, tak emóciu hnevu v sebe zadržíme a na čas potlačíme. Veď si len zoberme bežnú situáciu: nadriadený – podriadený. Koľkokrát musíme v práci plniť nezmyselné požiadavky našich šéfov? Len málokto má toľko guráže, aby povedal, nie, toto už neurobím. A tak robíme stále viac a keď nestíhame v práci, dorobíme doma. A kdesi vo vnútri v nás sa kopí hnev a jed. Frustrovaní a vystresovaní chodíme potom po nociach do fitnescentra, beháme, boxujeme…len aby sme zabudli.

Je dôležité mať na pamäti, že každá emócia je energia, ktorú by sme normálne mali nechať prejsť telom. Nie je dobré, ak ich nechávame vo vnútri pridlho, pretože sú to nesmierne deštrukčné sily, ktoré sa v tele materializujú. Bohužiaľ cysty na vaječníkoch, myómy na maternici, fibrómy a ďalšie zhluky a útvary v našom a na našom tele sú z pohľadu TČM materializovaná energia emócie.

Zdravá pečeň v sebe ukrýva láskavosť, zhovievavosť, súcit a veľkorysosť. Súcit je zdieľanie citov, je to dobrá a prínosná emócia. Môže však vykazovať aj známku negativity, keď sa stále staráme o iných. Veľkorysosť súvisí s láskavosťou. Aj ona však môže vykazovať známku negativity, ak je ľahkovážna a je to póza, v snahe ukázať sa.

K negatívnym aspektom oslabenej pečene patrí hnev, zlosť, podráždenosť, nepokoj, frustrácia, mrzutosť, žiarlivosť, ale aj „klapky“ na očiach a nadmerný konzervativizmus.

Pri hneve obrazne povedané „lietajú“ taniere. Pri zlosti už „lieta“ všetko, čo máme po ruke. Podráždenosť je odložená zlosť. Je to plná pečeň emócií, ktoré nám môžu aj vzdialenie pripomínať situáciu, ktorá v nás kedysi vyvolala zlosť. Je to neprimeraná a nečakaná reakcia na určitý podnet. Je výsostne individuálna, pretože každý z nás rôzne situácie vyhodnocuje inak.

Nepokoj je nervozita, keď máme potrebu neustále niečo robiť. Žiarlivosť ukrýva túžbu a strach, hnev a smútok a neustále premýšľanie. Veľmi ľahko prerastá do agresie. Je to kombinovaná emócia, z ktorej vzniká veľa nešťastia. Pečeňová zložka je tá násilnosť.

Emócie majú obrovskú energiu a silu. Nedajú sa odmerať, nie je ich vidno ani na RTG, MRI či CT. Je to iba náš pocit, ktorý by sme však nemali ignorovať. Emočná energia sa skrýva v našich orgánoch alebo je rozptýlená a Qi je rozstrelená po organizme. A práve o túto Qi ide. Potrebujeme aby kolovala. Ak jej bude dostatok a bude prirodzene prúdiť, tak to je obrovský krok k perfektnému životu. A ten chceme prežiť všetci.