Blog

Ako rozumieť sám sebe – mikrosystém zubov

Ako rozumieť sám sebe – mikrosystém zubov

Porozumieť sám sebe je niekedy tá najťažšia vec na svete. Čo by ste povedali na to, keby vám dal niekto k dispozícii akýsi návod, ako sami sebe porozumieť a vedieť, čo vám vlastne vaše telo chce povedať?

V tradičnej čínskej medicíne sa často využíva holografický systém ľudského tela. Je to tá najjednoduchšia a najbezpečnejšia cesta, ako človek môže porozumieť sám sebe. Musím však upozorniť, že existuje viacero škôl (ázijská, európska), ktoré sa na rovnakú časť tela pozerajú trochu inak.

Holografia, pre tých čo nevedia, je v systéme ľudského tela zobrazenie jednej časti organizmu/orgánu na inej ploche/časti tela. Tak napríklad ak prídete na guashu tváre alebo diagnostiku, stačí už aj letmý pohľad do vašej tváre a viem vám podľa sfarbenia viečok, rôznych opuchov, bolestivých miest na tvári a pod. povedať, ktorý orgán sa s vami „rozpráva“. A to nie je iba tvár, takéto vyobrazenia máme na rukách, chodidlách, trupe…sú doslova všade.

Pristavím sa pri ústach. Z teórie 5 prvkov vieme, že sú otvorom sleziny. Jej zdravotný stav sa vyfarbuje na perách. A tie môžu mať rôzne odtiene červenej, od bledej až po sýtu, ale môžu byť aj do fialova, zelena, modra, ale i žlté. Pery môžu byť suché a popraskané, môžu byť opuchnuté, vpáčené, chvejúce sa… Na perách bývajú opary, afty, popraskané kútiky. Ústa dokonca môžu mať rôzny tvar…a toto všetko nám niečo dôležité hovorí o našom zdraví.

Zuby a ďasná sú prepojené so žalúdkom, tlstým črevom a obličkami. A to, že sa nám kazia zuby nemusí hneď znamenať, že sa nedostatočne zapodievame hygienou našej ústnej dutiny. Zuby majú takisto rôznu farbu, vytvára sa na nich plak. Ďasná sú takisto rôznej farby a kvality, môžu byť zapálené, môžu krvácať, ustupovať…a toto všetko sa deje preto, že naše orgány prechádzajú istou fázou nedostatku alebo nadbytku.

Pri zuboch je zaujímavá ešte jedna vec. Nie sú len zrkadlom nášho zdravotného stavu, ale aj emočného života. Každý jeden zub je napojený na našu vnútornú energiu, ovplyvňujú ich naše emócie a nálady. Vyberme sa teda na exkurziu po našom zuboradí.

Zuby sú z pohľadu TČM považované za výbežky kostí. Špecificky sú teda ovplyvňované obličkami, pretože v teórii 5 prvkov práve obličky zodpovedajú za kvalitu kostí a následne zubov. O tom, aké kvalitné budú, rozhoduje esencia, ktorú uchovávajú obličky. O tom, ako budú rásť, rozhoduje žalúdok.

Do oblasti horných zubov vstupuje dráha žalúdka, do oblasti dolných zubov dráha hrubého čreva. Energetická rovnováha týchto dvoch orgánov teda ovplyvňuje zdravotný stav nášho chrupu. Takisto ďasná odzrkadľujú stav obličiek, žalúdka, hrubého čreva, ale aj mimoriadnej riadiacej dráhy, ktorá riadi naše životné cykly.

Za normálne sa považujú zuby, ktoré sú biele, vlhké, lesklé a bez zápachu z úst. Suché zuby sú známkou nedostatku tekutín. Žltnúce zuby odzrkadľujú prítomnosť horúčavy v organizme. Uvoľňujúce sa zuby a odhaľujúce sa krčky majú na svedomí slabnúce obličky.

Zuby však majú aj svoju psychosomatiku. Podľa zubov sa dá zostaviť psychoemocionálna schéma človeka. Dá sa z nich vyčítať minulý, ale i budúci život ich nositeľa.

Horizontálna os oddeľuje hornú a dolnú čeľusť, v prenesenom zmysle naše priania od konkrétnej skutočnosti. Vertikálna os rozdeľuje čeľusť na pravú a ľavú stranu. Pravá časť čeľuste zodpovedá ľavej hemisfére mozgu, ktorá riadi naše analytické myslenie, rozum, materiálny svet. Predstavuje našu budúcnosť. Ľavá strana čeľuste zodpovedá pravej hemisfére mozgu, v ktorej nachádzame našu emocionálnu stránku, naše túžby a vnútorné zmyslové vnímanie. Predstavuje našu minulosť.

Strata zubov v hornej čeľusti súvisí s ťažkosťami pri vyjadrovaní prianí a túžob, chýbajúce zuby v dolnej čeľusti naznačujú, že človek má problém s ich konkrétnou realizáciou.

Ak chýba niekoľko zubov, ale len v určitých kvadrantoch, tak potom postihnutie v pravej hornej polovici chrupu ukazuje na problémy so zaraďovaním sa do spoločnosti. Chýbajúce zuby v ľavej hornej polovici súvisia s problémami pri realizácii existenčných prianí. Pravá dolná polovica čeľuste súvisí s konkrétnymi životnými situáciami a chýbajúce zuby v dolnej ľavej polovici čeľusti ukazujú na nedostatok uznania a náklonnosti v rámci rodiny.

Zuby sú však prepojené aj s určitou časťou tela, respektíve s určitými chorobami. Rezáky hornej čeľuste bývajú spájané s pálením záhy a kožnými vyrážkami na rukách. Očné zuby majú súvislosť s našim dýchaním, zatiaľ čo stoličky (moláry) súvisia s našou neznášanlivosťou na určité jedlá a vysokým alebo nízkym tlakom krvi. Problematické stoličky majú hlavne ľudia s cievnymi ochoreniami. Nespavosť a problémy s nohami často súvisia so zubami múdrosti.

Rezáky dolnej čeľuste sa spájajú s pohlavnými orgánmi a konečníkom. Očné zuby majú vzťah k obličkám a močovému mechúru a poukazujú na problémy s trávením (zápcha). Dolné stoličky zodpovedajú ramenám a problémom s čuchom a nosom. Stoličky majú súvis s ischiasom (krížami). Dolné zuby múdrosti súvisia s bolesťami šije a tikmi v tvári.

V rámci psychosomatiky má každý jeden zub aj svoju symboliku.

Prvé zuby, ktoré nám v živote narastú, sú vrchné a spodné rezáky. Niekedy býva medzi nimi medzierka, tzv. diastéma. Takto oddeleným zubom sa zvykne hovoriť aj zuby šťastia. Všeobecne však ľudia s medzierkou medzi prednými rezákmi mávajú problémy so zladením mužskej a ženskej časti svojej osobnosti. Pri mužoch to znamená, že ich ženy zároveň priťahujú, ale i odpudzujú. Pokiaľ má diastému žena, neustále spochybňuje muža, ktorý sa vyskytuje v jej blízkosti.

Predný rezák vpravo hore (11) zodpovedá mužskému archetypu. Symbolizuje otca, autoritu, Boha a ducha (vnútorný mužský princíp v mužoch i ženách). Predný rezák vľavo hore (21) zodpovedá ženskému archetypu. Symbolizuje matku, ženu a dušu (vnútorný ženský princíp v mužoch i ženách). Rezáky teda naznačujú ako reagujeme na otca, matku a príslušné archetypy. Súvisia tiež so zahniezdením blastocysty („oplodneného vajíčka“).

Keď sa rezáky vzájomne prekrývajú, znamená to, že v rodine hrá dominantnú úlohu jeden z rodičov. Keď pravý rezák prekrýva ľavý, vládne otec. Ak ľavý rezák prekrýva pravý, dominuje matka. Pokiaľ jeden rezák rastie smerom dovnútra, predpokladá sa, že jeden z rodičov hrá v rodine podradnú úlohu. Orálna akupunktúra predpokladá prepojenie horných rezákov s obličkami, močovým mechúrom, močovými cestami, adnexou (ženskými pohlavnými orgánmi), prostatou a čelnými dutinami. V rovine pocitov zodpovedajú silnej vôli a sile, ktorá sa ukrýva v obličkách a dáva človeku stabilitu.

Dolné rezáky naznačujú, aký význam majú rodičia v každodennom živote človeka. Predný rezák vpravo dole (31) súvisí s chápaním ženského archetypu v každodennom živote. Naopak predný rezák vľavo dole (41) zohľadňuje vplyv mužského archetypu na každodenný život. Z pohľadu orálnej akupunktúry tieto zuby súvisia s urogenitálnym systémom, čelnými dutinami, krížovou a sedacou kosťou, uchom.

Postranné rezáky (12, 22, 32, 42) prijímajú energiu od stredných rezákov a prezrádzajú temperament danej osoby. Keď pravý postranný rezák vystupuje dopredu, znamená to, že daná osoba má tendenciu byť v popredí a dokáže si obhájiť svoju slobodu, avšak zároveň je v spore s otcom. Rovnaká poloha ľavého postranného rezáku naznačuje konflikt s matkou.

Ak postranné rezáky (12, 22) rastú cez predné rezáky, tak má prevahu dieťa nad rodičmi alebo rodičia v jeho živote nefigurujú. Tieto zuby môžu takisto rásť dozadu. Je to znak podriadenosti a to buď autorite otca alebo matky, podľa toho či ide o pravý alebo ľavý zub. Pri dobrej hygiene ústnej dutiny znamená kaz v tomto zube spravidla citový problém.

Niekedy bývajú postranné rezáky zreteľne menšie ako ostatné zuby. Zvyčajne ich mávajú ľudia s priateľskou a dobromyseľnou povahou, ktorí nezvyknú reagovať agresívne.

Očné zuby (13, 23, 33, 43) majú obrovský význam a sú napojené na našu vitalitu. Po ich vytrhnutí môžeme ihneď badať pokles energie, hlavne po vytrhnutí dolných očných zubov. Preto by mali očné zuby zostať za každých okolností v ústach zachované.

Sú to zároveň „zuby oka“. Oko symbolizuje vedomie a silu (súvis s tretím okom). Cez tieto zuby máme napojenie na náš vnútorný rezervoár síl i na ten, ktorý sme „dostali do daru“.

Očné zuby sa zvyčajne objavujú v druhom cykle vývoja človeka (7-14 rokov), je to obdobie kedy sa vyvíja naša emocionálna rovina. Tieto zuby majú súvis so všetkými zmenami, ktorými prechádzame, od rastu tela, cez pubertu až po klimaktérium.

Pravý horný očný zub (13) symbolizuje spôsob, akým sa chceme prezentovať vonkajšiemu svetu. Problémy s ich prerezaním mávajú deti, ktoré sa horšie stotožňujú so svojim telesným vývojom a dozrievaním (hanbia sa zaň) a vnútorne chcú zostať deťmi. Ľavý horný očný zub (23) symbolizuje vnútorný postoj, ktorý zaujímame voči zmenám. Opäť to má súvis s odmietavým postojom k vnútorným premenám, pretože na pubertiakov sa už kladú iné nároky ako na deti. Vtedy zuby rastú v chybných polohách alebo rastú spomalene.

Pravý dolný očný zub (43) je výrazom toho, čo chceme dosiahnuť navonok. Existuje špeciálne prepojenie tohto zuba na celkový rast dieťaťa. Akonáhle sa tento zub objaví, koncentruje na seba celú energiu rastu. Pri raste dolného očného zuba dokáže dieťa vyrásť v krátkom čase aj pár centimetrov. Ľavý dolný očný zub (33) symbolizuje spôsob akým vyjadrujeme svoju vnútornú premenu.

Očné zuby z pohľadu orálnej akupunktúry ovplyvňujú pečeň, žlčník, oči, bedrá a kolená. Dolné zuby ešte aj lymfu.

Predné stoličky (14, 24, 34, 44) zastupujú naše Ja a všetky naše túžby. Dá sa to opísať aj slovami „ja chcem“. Ak sa deťom systematicky extrahujú tieto zuby, aby sa uvoľnilo miesto v ďasne, automaticky utrpí ich ego. Sú násilne preorientovávané z individuálneho na kolektívny systém a podrobujú sa autorite, ktorú však v zásade nechcú akceptovať.

Predné stoličky majú súvis s našimi kolenami. Aj koleno symbolizuje vo forme pokľaknutia podriadenosť a ochotu slúžiť nadriadenej osobe.

Predná stolička vpravo hore (14) o nás prezrádza, ako by sme sa chceli javiť navonok (niečo si prajeme, ale veci sa odohrajú inak). Predná stolička vľavo hore (24) odpovedá našim túžbam, ktoré súvisia s našim emočným svetom a našou náklonnosťou.

Predná stolička vľavo dole (34) nám ukazuje, ako vieme vyjadriť naše priania nášmu najbližšiemu okoliu. Predná stolička vpravo dole (44) stelesňuje realizáciu našich plánov.

Čím viac je náš spôsob života v súlade s vnútornou podstatou našej osobnosti, tým ľahšie dokážeme rozvíjať svoj talent a zistiť, v čom spočíva zmysel nášho života.

Kľúčová veta pre zadné stoličky (15, 25, 35, 45) znie: „Chcem tvoriť“. Zadná stolička vpravo hore (15) symbolizuje náš vývoj vo vonkajšom svete. Predovšetkým ide o naše plány, ktoré by sme chceli uskutočniť. Ženy, ktoré majú problémy s tehotenstvom (potratili, sú neplodné) majú s najväčšou pravdepodobnosťou tento zub podvyživený. Zadná ľavá horná stolička (25) je veľmi zvláštny zub. Súvisí totiž s našou karmou, s našimi prirodzenými vlohami, ktoré v nás driemu.

Zadná stolička vľavo dole (35) nám ukazuje ako dokážeme konkrétne využiť energiu matky v našich životoch. Keď tento zub rastie smerom do vnútra úst, znamená to, že máme dominantnú a potlačujúcu matku. Väčšinou sú problematické mliečne zuby, ktoré na tomto mieste držia a nechcú len tak ľahko vypadnúť.  Deti v takýchto prípadoch nemôžu rásť, pretože sú vystavené prílišnej, často až prehnanej starostlivosti svojej matky. Zadná stolička vpravo dole (45) súvisí s konkrétnou realizáciou našich plánov, predovšetkým v pracovnej oblasti. Jeho zdravie ovplyvňujú výrazné zmeny v zamestnaní.

Z pohľadu orálnej akupunktúry ovplyvňujú horné zadné a predné stoličky energiu pľúc, hrubého čreva, LS-L4/5 chrbtice. Dolné zadné a predné stoličky sú naviazané na energiu lymfatických dráh, vedľajších nosných dutín, prsných žliaz, pankreasu, žalúdka.

Prvé moláry sa objavujú vo veku 6 až 7 rokov, keď sa deti začínajú samé od seba presadzovať. Sú ešte poslušné, ale postupne začínajú stále viac a viac „vystrkovať rožky“. Tieto zuby sa preto obecne spájajú s postavením, aké ľudia chcú zaujať. Predný molár vpravo hore (16) ukazuje na miesto, ktoré by sme chceli zaujať voči vonkajšiemu svetu. Zvyčajne ich dokážu energeticky „vykoľajiť“ neúspechy, ktoré menia naše životné plány.  Predný molár vľavo hore (26) zodpovedá role, ktorú by sme radi zaujali, aby sme mohli vyjadriť svoje city. Ide o sklamania, ktoré sme nedokázali správne odkomunikovať a zlý pocit z toho si nesieme z detstva až do dospelosti.

Predný molár vľavo dole (36) zodpovedá našej túžbe byť milovaní. Často je to prvý zub, ktorý napadne kaz. Rastie totiž v čase, keď si dieťa usporadúva svoje pocity a keď prežíva prvé citové „drámy“. Predné spodné moláry tiež súvisia s energiou podbruška a pohlavnými orgánmi. Predný molár vpravo dole (46) zastupuje to, na čom si zakladáme najviac – našu prácu. Súvisí aj so smrťou a znovuzrodením. Presne to vystihuje fráza: koniec je nový začiatok alebo aj opačne, každý začiatok je koniec niečoho starého.

Zostávajúce zadné stoličky (moláry 17, 27, 37, 47) vyrastajú približne v 12. rokoch. Odrážajú naše vzťahy k okolitému svetu. Ukazujú nám aká je naša projekcia a aký odraz sa nám z okolia vracia. Vidíme to v reakciách našich blízkych na nás.

Cez zadný molár vpravo hore (17)  sa prejavujú udalosti, ktoré súvisia s vonkajšími okolnosťami našej práce a každodenného života. Akákoľvek podráždenosť z našej strany vyvoláva energetickú odozvu v tomto zube. Zadný molár vľavo hore (27) súvisí s našou afektovanosťou (emočnou reakciou) k našim blízkym ľuďom. Ukazuje na harmóniu vzťahu s našimi najbližšími. Stáva sa, že ak v partnerskom spolunažívaní sklame jeden z partnerov, tak si to odnáša práve tento zub. Ženám sa partnerské problémy manifestujú aj v zadných stoličkách vľavo dole (37).  Zadná stolička vpravo dole (47) symbolizuje vzťahy a ich okolnosti. Spory poškodzujú aj tento zub.

Z pohľadu ústnej akupunktúry majú horné predné a zadné moláry súvis s pankreasom, slezinou, žalúdkom, hrtanom a tvárovými dutinami. Dolné moláry energeticky ovplyvňujú dolnú časť chrbtice, pľúca a hrubé črevo.

Zuby múdrosti sa spravidla objavujú okolo 21. roku života. V tomto období končí ženám tretí sedemročný cyklus (https://www.guashatherapy.sk/su-naozaj-muzi-z-marsu-a-zeny-z-venuse/), počas ktorého sa rozvíja ich spirituálna rovina. V zuboch múdrosti sa nachádza naša individuálna energia, ktorá súvisí s kolektívnych a univerzálnym vedomím. Tieto zuby (18, 28, 38, 48) symbolizujú našu schopnosť splynúť v harmónii s našim vyšším Ja.

Na rozdiel od ďalších zubov majú zuby múdrosti dvojaký význam. Môžeme podľa nich posudzovať miesto človeka v spirituálnom svete, ale odkazujú nás aj na svet, v ktorom sa vyvíjame a žijeme. Na spirituálny svet sa v prípade zdravotných problémov našich osmičiek, vieme napojiť aj inými spôsobmi.

Pokiaľ zuby múdrosti chýbajú, dá sa z toho usúdiť, že daná osoba je skôr analytickejší typ človeka. Niekedy sa stane, že zuby múdrosti vyrastú iba v jednom ďasne. Ak vyrastú iba horné zuby, znamená to, že daný človek síce uznáva existenciu neviditeľných rovín, ale zdráha sa ich uplatniť v každodennom živote. Ak vyrastú iba dolné zuby múdrosti, znamená to, že človek vedome pracuje na tom, aby prenikol do sveta mystiky.

Na konci čeľustnej kosti kde vyrastajú tieto zuby sa kríži z pohľadu TČM pozemská a duchovná rovina. Keď človek začne pracovať na svojej duchovnej alebo materiálnej rovine, hneď sa to dotkne aj zubov múdrosti. Keď má človek problém so svojim zaradením sa v tomto svete, dochádza k poruchám v oblasti týchto zubov.

Zub múdrosti vpravo hore (18) zodpovedá sile, ktorú vyvíjame pri pokusoch osvojiť si materiálny a duchovný svet. Zub múdrosti vľavo hore (28) poukazuje na hlboko zakorenené obavy z odmietnutia materiálneho i duchovného sveta, napriek tomu, že by sa v ňom daná osoba chcela vyvíjať.

Zub múdrosti vpravo dole (38) odráža schopnosť odkomunikovať svoje pocity nášmu okoliu.  Zub múdrosti vľavo dole (48) zosobňuje fyzickú energiu, ktorá sa uvoľní, keď nájdeme svoje miesto v tomto svete. Extrahovaním týchto zubov sa ničí polarita, ktorá nám umožňuje spojenie s univerzálnym poznaním.

Z akupunktúrneho hľadiska majú osmičky súvis s dvanástorníkom, ramenami, vnútorným uchom, lakťom, srdcom, tenkým črevom, centrálnym nervovým systémom a našou psychikou.