Blog

Srdce je zdrojom radosti

Radosť/Xi,  je celkom pozitívna emócia. V starých čínskych textoch sa píše, že „robí myseľ mierumilovnou a uvoľnenou, prospieva výživnej a ochrannej Qi a vedie k jej uvoľneniu a spomaleniu.“

Radosť – ak ide o nepodmienený stav, ktorý vychádza z nášho vnútra (srdca) a je postavený na harmónii samého so sebou a prítomnou situáciou,  stojí na pochopení, pri ktorom zažívame niečo ako blaženosť a šťastie, má na srdce a celé telo blahodárny vplyv. TČM tento stav radosti nazýva Le. Takúto blaženosť môžeme vidieť pri najedených a spokojných deťoch.

Poškodzujúci vplyv na srdce má podmienená radosť, ktorú nazývame Xi. Tento typ radosti má bližšie k prílišnému vzrušeniu, žiadostivosti, kratochvíli, rozptýleniu, eufórii, zábave. Ide o neprimeranosť tejto emócie, pretože nezodpovedá realite a my na jej dosiahnutie potrebujeme nejaký impulz z vonku,  vzruch. Potrebujeme si niečo „dať“ (napríklad alkohol a iné povzbudzováky), potrebujeme niečo vytvoriť, či urobiť. Toto má bližšie k ľuďom, ktorí potrebujú nestále duševné podnety, ktorí si hovoria, že žijú „naplno“. Keďže ide o typ radosti, ktorá je závislá na niečom z vonku, väčšinou nemá dlhé trvanie…

Radosť Xi uvoľňuje Qi. Pri podmienenej radosti sa zväčšuje srdce. To vedie k jeho prílišnej stimulácii, čo sa časom môže prejaviť srdečnými syndrómami ako búšenie srdca, prílišná vzrušivosť, nespavosť, nepokoj, „ukecanosť“…toto do srdca ako orgánu prináša horúčavu, pretože Qi je vyžiarená, rozvoľnená do všetkých strán, stratila svoj stred, doslova sa rozprskla. Tento pohyb Qi je ako odstredivá sila, ktorá potom srdcu chýba…predstavte si, že sa dlho smejete a potom niekto chce, aby ste podali nejaký výkon…no nepodáte ho, pretože nie ste skoncentrovaný a musíte sa najskôr sústrediť, čo si vyžiada určitý čas. Takto minutá Qi prináša do organizmu vyčerpanosť a prázdny stred.

Radosť môžeme označiť za príčinu choroby aj vtedy, ak je náhla a doslova spôsobí stav podobný šoku. V týchto situáciách sa srdce rozširuje a spomaľuje. Náhle dobré správy dokážu spustiť až záchvat migrény. Náhly smiech dokáže spustiť srdečný záchvat. Možno ste to už zažili, či videli ľudí, ktorí sa tak veľmi radovali, až sa z toho rozplakali…toto všetko spomaľuje Qi, ktorá prináša do srdca prázdnotu.

Radosť Le nemá zlé vplyvy na srdce. Skôr naopak, ak nie sme schopní šťastia (blaha na duši), toto nás privedie k chorobe…

Staré čínske náboženstvá (konfucianizmus, budhizmus a taoizmus považovali „nezdravú“ radosť (prílišnú túžbu a žiadostivosť) za hlavný dôvod emocionálnych problémov. Zjednodušene povedané, zažívať veľa vzruchov škodí. Prináša to síce potešenie, možno radosť…je to však prchavá záležitosť, po ktorej prichádzajú iné emócie, ktoré potrebujeme opäť niečím prekryť, aby sme boli znovu na chvíľu šťastní…

Srdce patrí podľa TČM elementu ohňa. Jeho povahou je prehrievať a osvetľovať. Xi je uspokojenie. Je odmenou. Uvoľňuje stagnácie, má odstredivý pohyb. Ak ide o emóciu nepodmienenej radosti, tak sa Shen Qi/duševná Qi dostáva do celého organizmu s odkazom, že „JA, srdce, mám z teba radosť“. Je to rozposlanie radosti do celého tela, aby sa mu dobre žilo.

Nie všetci však máme to šťastie, aby sme sa cítili blažene a preciťovali univerzum. Preto si tento pocit potrebujeme kúpiť, či inak zaistiť. Je to taká hra na Le/nepodmienenú radosť. Le znamená, že sme mentálne/emočne zdraví, že náš Zhi Shen je zdravý. Le je stav radosti, ktorý vychádza z vnútra, je postavený na úplnej harmónii a vnútornej rovnováhe so sebou aj situáciou, v ktorej sa nachádzame. Napríklad hľadíme na východ/západ slnka, v duši sa nám rozlieva Le (len málokto na túto scenériu povie, že sa mu nepáči a odvráti od nej zrak), akonáhle zoberiete fotoaparát a zapojíte do toho našu myseľ, prichádza Xi.

Le je jeden z aspektov Yuan Shen. A čím viac presakuje, tým viac sa približujeme k našej podstate a ceste, pre ktorú sme sa na tento svet narodili. Otázka znie, či je teda zlé, zažívať podmienenú radosť a tešiť sa zo života pri pohári vína, dobrom filme, hudbe a ďalších pre náš život úplne bežných veciach, pri ktorých sme spokojní a šťastní.

Rozdiel medzi podmienenou a prirodzenou radosťou Xi a Le je v tom, že Xi rozptyľuje Qi, kým Le nie. A o našu Qi/energiu ide po celý náš život. Emócie s ňou totiž rôzne hýbu. So „správnou mierou“ sa dá stále všetko uhrať, zvyšok je stav nadbytku, ktorý telo oslabuje, pretože ničí rovnováhu. V tomto prípade prílišné hnanie sa za rozptýlením/potešením je pre naše srdce stavom nadbytku.

Radosť ako emócia srdca má však viacero aspektov. Cnosťou srdca sú pravidlá a hodnoty, taký ten „poriadok“, keď nie sme vo výkyvoch a sme predvídateľní, čo znamená, že sa chováme približne podobne. Nie je to však stereotypne. V srdci by malo byť dostatok lásky a vedomia. K tým pozitívnym prejavom zdravého srdca patrí aj spokojnosť, slušnosť, láska k blížnemu, sebadisciplína.

K negatívnym prejavom srdca patrí závisť a neprajnosť, nervozita, ale i eufória, túžba, žiadostivosť, vzrušenie, agitovanosť a ľahkomyseľnosť. Pri tomto chýba  človeku „ukotvenie“, stávame sa nespoľahlivými, v tom horšom aspekte môžeme začať užívať omamné látky, v lepšom prípade sa z človeka stáva pôžitkár…

Spomeniem však ešte niečo, o čom budem písať neskôr, ak spoznáme väčšinu aspektov našich emócií. Xi/radosť môže mať podobu alkoholizmu, konzumácie sladkostí, nakupovania, slniečkárstva, hrania klauna pred inými a adrenalínových zážitkov. Toto je však patológia, ktorá prekrýva ďalšie emócie a na ľudí  to iba hráme.

V pentagrame piatich prvkov radosť pôsobí proti smútku a strach proti radosti.