Blog

Naše emócie sú ako splašené kone

Emócie sú  naša energia/Qi. Sú našou podstatou, sú veľkou časťou toho, akí v skutočnosti sme. Majú pôvod v jednotlivých orgánoch, ale zároveň majú pôvod v srdci, našom Zhi Shen.

Emócie prežíva a má každý, sú to duševné podnety, ktoré ovplyvňujú náš citový život. Preto je veľmi dobré mať ich pod kontrolou (hlavne z dlhodobého hľadiska). Ak to tak nebude a ony namiesto nás, budú mať pod kontrolou nás, zarábame si na veľký zdravotný problém.

Za normálnych okolností emócie choroby nevyvolávajú. Len ťažko by sme našli človeka, ktorý by v určitých obdobiach života nebol smutný, nahnevaný, ktorý by sa nebál, či neprežíval radosť, šťastie a lásku. Emócie sa stávajú príčinou chorôb až vtedy, pokiaľ pretrvávajú dlho (mesiace, roky),  alebo sú veľmi intenzívne (šok).

V TČM sú emócie vnímané ako podnety, ktoré narušujú myseľ/Shen, éterickú dušu/Hun a telesnú dušu/Po. Týmto spôsobom menia rovnováhu vnútorných orgánov a harmóniu Qi a krvi. Preto je emocionálny stres vnútornou príčinou chorôb, ktoré poškodzujú priamo vnútorné orgány.

Na druhej strane aj stav našich vnútorných orgánov ovplyvňuje naše emocionálne rozpoloženie. Každá emócia mení Qi viacerých orgánov naraz. Tak napríklad ak je krv v pečeni v nedostatku/prázdnote (možno kvôli nedostatočnosti stravy), tak to spôsobí vzostup pečeňového yangu a začneme byť kvôli tomu podráždení. Ale platí to aj naopak. Ak budeme dlhšiu dobu mrzutí a nazlostení, môže to zapríčiniť vzostup pečeňového yangu. Zo zdravotného hľadiska to nie je nič príjemné, bude nás bolieť hlava temporálne nad očami, budeme mať závrate, budú nás bolieť oči (dokonca to sprevádza pocit, akoby nám oči chceli vyliezť z očných jamiek), môžeme mať tinitus, stuhne nám šija a trapézy, budeme trpieť nespavosťou, roztržitosťou a i.

V TČM rozoznávame 7 emócií: radosť, premietanie/zádumčivosť, smútok, skľúčenosť, strach, hnev a šok. Všetky ostatné sú od nich  odvodené. Jedna emócia prekrýva druhú a takýchto prekryvov máme v sebe niekoľko. Dobrou správou je, že kdesi v tej spleti našich zložitých stavov je svetielko na konci tunela, v podobe nášho Yuan Shen. On jediný vie, čo v danej situácii potrebujeme. Je to totiž naše vyššie JA. Cesta k nemu je však zarúbaná našimi emóciami.

Sú veci ťažké, ale nie nemožné. A o tom je celé naše bytie. Rozostrieť tie ťažké imaginárne závesy v nás a pustiť k sebe svetlo. Skôr ako sa začneme meniť a liečiť, poďme sa najskôr so sebou zoznámiť…