Blog

Bez mysle a vôle nebude nič

Srdce, pečeň a pľúca s nami prostredníctvom svojich „duší“ rozohrávajú zaujímavú hru. Do toho, ako v nej budeme úspešní, má čo povedať aj slezina so svojou dušou Yi – našim intelektom (dôveryhodnosť a úprimnosť) a obličky s dušou Zhi – našou vôľou.

Intelekt sídli v slezine a zodpovedá za naše myslenie, učenie sa, memorovanie, sústredenie, koncentráciu a vytváranie myšlienok. K tomu, aby sa tak bez problémov dialo, potrebuje človek dostatok Qi a krvi. Ak je teda slezina silná, tak aj naše myslenie je jasné, pamäť dobrá a dobrá bude aj schopnosť sústredenia sa, štúdia a vytvárania myšlienok.

Americký vynálezca a podnikateľ Henry Ford ešte v 19. storočí vyslovil zaujímavú tézu, že myslenie je najťažšia práca, ktorá existuje. A to je aj dôvod, prečo tak málo ľudí myslí… Ak sa na to pozrieme z pohľadu TČM, tak slezina je v súčasnosti najviac oslabovaným orgánom v ľudskom tele. Môže za to náš spôsob životného štýlu (viac vydávame ako prijímame), nevhodné stravovanie, stres…

V procese myslenia, memorovania a pamätania si, sa Yi prekrýva so Shenom nášho srdca a Zhi/vôľou obličiek. Slezina v tomto procese zohráva kľúčovú úlohu. Je totiž zodpovedná za proces „strávenia informácií“, pamätania si v priebehu práce/štúdia. Krátkodobú pamäť zabezpečujú obličky a dlhodobú srdce. Ak je však slezina oslabená, bude problém aj s našou pamäťou, pretože nebude mať potrebu posúvať žiadne „informácie“ k obličkám a srdcu.

Presne toto robí slezina aj na fyzickej úrovni – premieňa a ukladá. Zo stravy transformuje Qi a posiela ju ďalej. A tak aj na mentálnej úrovni rozhoduje o tom, čo je dobré si zapamätať a je dôležité poslať to ďalej do obličiek a srdca.

Zhi obličiek je naša vôľa, múdrosť (taký ten sedliacky rozum), elán, chuť a motivácia, rozhodnosť, nadšenie, výdrž a ctižiadostivosť pri dosahovaní cieľov. Je to aj naša šikovnosť. Ak sú obličky silné, je silná aj naša vôľa.  Ak sú obličky vyčerpané, necháme sa ľahko odradiť a od svojich cieľov budeme uhýbať. Prázdnota obličiek a nedostatočnosť vôle sú súčasťou chronickej depresie.

Vôľa/Zhi musí byť koordinovaná s našou mysľou/Shen. Presne tak na fyziologickej úrovni musia komunikovať obličky so srdcom. Vôľa je základňou pre myseľ a myseľ riadi vôľu. Podobný vzťah prepojenosti má aj krv, z ktorej sa rodí Qi a Qi potom poháňa krv. Ak je myseľ vo svojich cieľoch a plánoch jasná a vôľa je silná, tak budeme mať aj elán k dosahovaniu cieľov. Je teda veľmi dôležité, aby naša vôľa a myseľ boli silné.

Ako na to? Popri fyzickom aspekte, akými sú naša strava, bylinky, rôzne terapie (akupunktúra, guasha, masáže, cvičenie), tu zohráva dôležitú úlohu práca s našimi emóciami. Je teda čas ich odkryť a dozvedieť sa niečo viac o nás samých a práci s nimi.