Blog

Jar je vždy šanca na zmenu

Rok 2022  je v novom solárnom čínskom roku rokom Vodného tigra. Bude to aktívny rok, pretože jeho dominantným prvom je drevo.

Drevo so sebou prináša rast, naštartovanie niečoho nového, šírenie informácií, vzdelávanie, ale aj učenie iných ako sa posunúť ďalej a použiť nové znalosti, aby sa mohlo niečo nové vytvoriť. Tento rok by sme mali do svojich aktivít zahrnúť tvorivosť, kreativitu, odvahu, priebojnosť. Bude to rok učenia, evolúcie a vývoja (viď Akadémia čínskej metafyziky).

To, čo väčšinou hľadáme a v mene čoho sme ochotní robiť zmeny je ZDRAVIE. V tradičnej čínskej medicíne sa zdravie rovná rovnováhe yinu a yangu. Sú to opačné polarity vôkol nás – deň a noc, svetlo a tma, pohyb a pokoj, teplo a zima atď. Preložené do nášho jazyka to je zlatá stredná cesta bez extrémov, zdravý „sedliacky“ rozum bez zbytočného špekulovania.

Či veríte alebo nie, princíp zdravia a choroby je veľmi jednoduchý. Cesta k zdraviu trochu komplikovanejšia, pretože treba presvedčiť hlavu, že veci fungujú jednoducho a len vtedy sú efektívne, ak je to jednoduché…

Nechcime všetko merať, zaškatuľkovať, uverme aj tomu, že existujú aj jemnohmotnejšie veci akou je aj energia, ktorá je prítomná vždy a všade vôkol nás. Uvediem príklad…vojdeme do miestnosti, kde sa práve hádajú ľudia, ako sa tam asi budeme cítiť? Čudné pohľady, výrazy tváre, nervózna gestikulácia, nepríjemný tón hlasu…vojdeme do miestnosti, kde sa ľudia smejú a zabávajú, je tam uvoľnená atmosféra, nikto od nás nič neočakáva…Ako chceme takúto energiu logicky zmerať? Je len náš pocit, niečo jemnohmotné v nás, čo nám povie, toto už nikdy viac nechcem zažiť alebo toto bolo úžasné, bolo mi tam dobre a pookrial som.

To niečo, čo s nami vo vnútri vedie tento dialóg sú naše duše. Stále sa bavíme v rovine TČM…tých duší je viac, má ju/ich každý orgán. V nich potom vznikajú jednotlivé emócie a spätne na orgány pôsobia. Viac ako 90 % všetkých našich chorôb začína práve tu. Emócie spôsobujú prvotnú nerovnováhu v našom organizme, na ktorú sa potom nabaľujú ďalšie veci.

Banálna otázka…rozumieme vôbec sami sebe? Určite sme už všetci zažili situáciu, že v myšlienkach si aj povieme „toto nie je dobré“  a napriek tomuto vnútornému pocitu urobíme niečo úplne iné. Deti to vedia najlepšie…nevedia do určitého veku klamať. Pokiaľ nežijú v atmosfére strachu, hnevu a smútku, sú energeticky čisté a prosperujú.

Sú veci, ktoré nás v škole nikdy neučili aj keď sú pre život podstatné. Napriek tomu sú tieto informácie k dispozícii každému, sú uchované, treba len vedieť, čo treba hľadať. V nasledujúcich článkoch budem s vami zdieľať vedomosti o našej podstate, ktorá je hnacou silou ľudského organizmu. Budeme sa rozprávať o našich dušiach a emóciách.