Blog

Aj o sexuálny život sa treba starať

Náš sexuálny život ovplyvňuje zdravotný stav, vek i naša konštitúcia. O tom, že ženy sa vyvíjajú v sedemročných cykloch a muži v osemročných, som už písala. Čo to však konkrétne znamená?

Že v každom jednom cykle dochádza k významných fyziologickým a duševným zmenám jednotlivca a aj to, že ženy sú skôr “vyspelejšie” ako muži, čo ale v konečnom dôsledku znamená aj to, že starnú skôr ako ich mužský náprotivok.

Menštruácia ako základ ženského zdravia

V starej Číne boli dievčatá a chlapci do 10 rokov vychovávaní spoločne. Od prvej menštruácie/menarche boli dievčatá pripravené na vydaj a boli strážené v “ženských” príbytkoch.

Obyčajne v 14 rokoch malo mať už každé dievča prvú menštruáciu za sebou. Ak tomu tak nebolo, okamžite sa hľadala príčina. Ale aj nepravidelná a bolestivá menštruácia bola známkou určitej nerovnováhy v tele. Chlapci po dovŕšení 20 rokov získali „čiapku mužnosti“ a očakávalo sa, že sa rýchlo oženia.

Aj kedysi mali ľudia podobné problémy ako my dnes – muži s potenciou a ženy s orgazmom. K náprave slúžili špeciálne cvičenia, ktoré podporovali svalstvo v okolí konečníka a panvového dna.

V príručkách bolo popísaných približne 30 hlavných pozícií pre pohlavné spojenie, ale i rôzne pohyby pri ňom. Orálny sex sa odporúčal iba ako predohra alebo dohra, povolený bol aj análny sex so ženou.

Sexuálna alchýmia panovníkov

Obyčajní ľudia nepotrebovali ku svojmu životu toľko rituálov ako keď sa spájali bohaté rody. Verilo sa totiž, že ak by spojenie cisára a cisárovnej neprebehlo harmonicky, tak by to negatívne ovplyvnilo chod celej ríše. Preto sa sexuálnemu životu vládcov venovala veľká pozornosť a všetko bolo podrobne zaznamenávané, astrologicky vypočítané a riadené. Cisárovná mohla sexuálne splynúť so svojím manželom iba počas jej plodných dní. Cisár naopak, aby zvýšil svoju plodnosť, musel mať pohlavný styk často, pretože sa verilo, že plodnosť cisára úmerne rastie s ich množstvom.

Cisár nemal jednoduchý život, pretože jeho ženská časť paláca pozostávala z 1 cisárovnej, 3 manželiek, 9 manželiek druhej triedy, 27 manželiek tretej triedy a 81 konkubín. Cisár mal k dispozícii 121 oficiálnych žien, ktoré musel vystriedať. Musel byť teda výkonný a zdravý.

Čínske príručky sexu boli nabité konkrétnymi radami, ako prežiť pri sexe čo najväčšiu harmóniu a upevniť si tak svoje telesné a duševné zdravie. Veľa rád smerovalo aj k tomu, ako splodiť syna.

Plodenie potomstva podľa starodávnych príručiek

Sex sa mal praktizovať počas nepárnych dní, párne boli podľa numerológie absolútne nevhodné. Nepárne dni zväčšujú sexuálnu energiu. Tiež hodina spojenia muža a ženy bola dôležitá. Vhodný čas bol od 01.00 do poludnia. Čas medzi 13.00 a 23.00 bol úplne nevhodný. Toto pravidlo zase súvisí s orgánovými hodinami 24 hodinového cyklu.

Čo sa týka ročných období , tak vhodný čas na splodenie nového života bolo obdobie  dreva medzi 4. februárom až 4. aprílom. Jar bola vždy odporúčaná ako najvhodnejší čas pre plodenie potomkov. V zime sa totiž telo doplňovalo a harmonizovalo, aby bol organizmus na jar v plnej kondícii. Počas leta, v období ohňa, tieto dni pripadli na obdobie od 6. mája do 6. júla, na jeseň, počas dní kovu, od 8. augusta do 7. októbra a v zime, v období vody,  medzi 7. novembrom a 5. januárom.

Nevhodným obdobím na sexuálny akt, ktorého výsledkom malo byť úspešné otehotnenie ženy, boli všetky medziobdobia, ktoré patria prvku Zem. V tomto čase totiž prechádza príroda z jedného cyklu do druhého. Energia je nestála a v prírode dochádza k veľkým zmenám, ktoré na ľudské telo vplývajú negatívne.

Tradovalo sa, že z tohto obdobia vzchádzajú nepokojné a spurné deti. V tomto medziobdobí sa má skôr podporovať imunita a zmena stravovacích návykov. Do jedálničkov by sa mali dostávať potraviny, ktoré sú typické pre obdobie, ktoré bude nasledovať.

Frekvencia sexu

Dôležitým odporúčaním pre mužov bolo napríklad vytiahnuť svoj penis hneď po tom, čo žena dosiahne orgazmus, ešte pokiaľ nie je ochabnutý. Ak by to tak nebolo, mohlo by to byť pre ich zdravie škodlivé.

Veľa vecí nám na tvárach vyčaruje úsmev, avšak veľa vecí sa dodnes zachovalo a funguje. V rámci TČM je najpopulárnejšia tabuľka, ktorá nám prezrádza ako často by sme mali praktizovať sex pri dobrom zdraví. Tak napríklad v 30tke jedenkrát denne, v 40tke raz za tri dni, v 50tke raz za päť dní, v 60tke raz za desať dní, v 70tke raz za 30 dní.