Mimoriadne dráhy – Ren Mai

Mimoriadne dráhy – Ren Mai

Každá z mimoriadnych dráh má viacero pomenovaní, ktoré už svojim názvom predznamenávajú jej dôležitosť. Z ústrednej dráhy Chong Mai, ktorá sa nazýva aj „morom krvi“ a „morom 12 dráh“ vyvierajú dva hlavné toky yinovej a yangovej energie – dráhy Ren Mai a Du Mai.

Obe sú zodpovedné za prvé delenie oplodneného vajíčka. Tvoria jeden energetický celok, ktorý sa nedá od seba oddeliť – yin a yang. Udržujú rovnováhu medzi srdcom a obličkami.

Ren Mai je dráhou počatia, podpory, výživy a zodpovednosti, nazývajú ju aj „morom yinu“ a „morom vzťahov“. Rovnako ako Chong Mai vyviera v podbrušku a postupuje stredom trupu cez srdce k hrdlu, cez bradu, obkrúži ústa a končí pod očami v bode, kde vyviera na povrch dráha žalúdka. Vnútorná vetva dráhy zostupuje cez genitál na hrádzu, obkrúži konečník a stúpa stredom chrbtice do hlavy kde vyživuje miechu a mozog.

Ren Mai riadi všetky yinové dráhy v tele (pľúca, srdce, perikard, slezina, obličky, pečeň) čo znamená, že zodpovedá za celkový stav yinu v našom organizme (zvlhčuje, vyživuje, ochladzuje, zakoreňuje, upokojuje ducha Shen). Riadi dýchací, tráviaci a urogenitálny systém. Tým, že prechádza cez maternicu u žien a „elixírovým poľom“ u mužov, v ktorom je uschovaná rozmnožovacia esencia, ovplyvňuje plodnosť mužov i žien. A keďže je plnená esenciou a krvou z obličiek a pečene, ovplyvňuje aj menštruáciu.

Pre harmonický vývoj tejto dráhy je najdôležitejší vzťah matky k dieťaťu po narodení. Dieťa by malo byť obklopené láskou a starostlivosťou, ktorá zahŕňa aj dojčenie. To je okrem výživy fyzického tela aj energetickou výživou. Pri dojčení sa dráha Ren Mai matky a dieťaťa dotýkajú, čo má hlbší energetický presah. Je to najvýznamnejšia dráha po narodení a dotvára sa behom 1. roku života. V praxi TČM sa často stáva, že choroby detí v prvých mesiacoch života sa liečia cez matku.

V energetike Ren Mai sú ukotvené aj naše blízke vzťahy k rodine, práve kvôli informáciám z tejto dráhy opakujeme rôzne vzorce, ktoré sme počas detstva „nasali“ od našich najbližších. Takisto pocit spolupatričnosti a prijatia ostatnými (pocit, že nás nikto neprijíma, že nikam nepatríme) ide cez túto dráhu. Často nedokážeme povedať NIE, pretože máme strach práve z toho, že keď nebudeme dávať, tak nás neprijmú a nič nedostaneme. A tak stále dávame a takto sa chceme zavďačiť a zapáčiť…

Na tejto dráhe sa rieši aj tréma a Ren Mai je zodpovedná aj za uprednostňovanie iných pred sebou samým.

Na dráhe Ren Mai sa rieši náš vzťah k jedlu (nakoľko yin je o výžive), zodpovedá za poruchy trávenia, stravovacie návyky. K častým poruchám patrí anorexia (odzrkadľuje vzťah s matkou) a bulímia (odzrkadľuje vzťah s otcom).

Ak je táto mimoriadna dráha v nadbytku, tak na psychickej úrovni vznikajú príliš silné väzby až závislosti (to sú tie veľmi ochraňované deti, ktoré sa neskôr stanú až príliš závislé na mame). Ak je na dráhe nedostatok, tak potrebujeme nadmerný obdiv a ocenenie, pretože máme nedostatok „výživy“, stále nám akoby niečo chýba, máme pocit, že nikam nepatríme, sme nespokojní.

Veľkou témou sú závislosti, ktoré pri nedostatku na dráhe Ren Mai vyhľadávame.

Dráha počatia je o výžive – yine. Je dôležitá pre naše fyzické, emočné a mentálne upokojenie sa. Problémy na nej vznikajú z niekoľkých dôvodov.

Ak sme v detstve dostali iba podmienenú lásku a starostlivosť. Čo to znamená? Napríklad aj to, ak dieťaťu povieme, že v jeho blízkosti zostaneme iba vtedy, ak bude poslušné (niečo za niečo). Tá neposednosť a neposlušnosť je aj tak iba dožadovanie sa našej pozornosti a lásky.

Ďalším dôvodom je nedostatok lásky a starostlivosti, ktorej sa nám v detstve dostalo. Problémom však je aj „opičia“ láska a starostlivosť, keď bolo za nás všetko robené. 

Posledným dôvodom problémov na dráhe je nedostatočná „výživa“, ktorá vyplýva z toho, čo ste si už prečítali…chýba láska matky, pozornosť rodičov a najbližšieho okolia. Toto je problém na celý život, pretože človeku chýba ukotvenie, zázemie, z ktorého by čerpal. Práve pre toto sa utiekame k rôznym zástupným veciam, TČM to nazýva aj pseudoyin. Je to náhradná „výživa“, ktorá má však iba dočasnú platnosť. Na chvíľu nás síce uspokojí, ale neukojí. K pseudoyinu patrí absolútne všetko, čo nájdeme v ponuke zľavomatov…aktivity, procedúry, nákupy, zážitky… Patria k tomu aj rôzne závislosti (čítaj viac).

Pokiaľ sa dráha nenaplní riadnym yinom, tak sa v živote nič nezmení…dá sa to akupunktúrne, fytoterapiou, dietetikou, cvičením Qi Gong a pod.

Zdravotné využitie dráhy Ren Mai je opäť širokospektrálne. Doplňuje sa na nej yin. Využitie akupunktúrnych bodov na nej prospieva maternici a ženskému genitálu. Dráha je zodpovedná za rozmnožovanie a doplňuje sa na nej okrem yinu aj krv. Využíva sa pri problémoch v puberte, pri neplodnosti, menštruačných problémoch, PMS, problémoch v tehotenstve (potraty) a po pôrode, v menopauze. Veľkou témou je endometrióza, myómy, cysty a polycystické ováriá…

Dráha sa akupunktúrne využíva pri rozhýbaní stagnácií Qi v podbrušku. Ren Mai podporuje aj pokles pľúcnej Qi a nasávanie obličkovej Qi (obličky sú zodpovedné za nádych a pľúca za výdych). Rieši sa tu astma.

Dráha napomáha pohybu, premene a vylučovaniu tekutín, čo sa využíva pri opuchoch a problémoch s močením. Rieši sa tu aj mužský genitál, problémy s penisom, neplodnosťou, impotenciou, spermiogramami a prostatou, hernia.

Plnosť na dráhe sa prejavuje citlivosťou až bolesťou pokožky na bruchu. Prázdnota v dráhe vyvoláva svrbenie pokožky na bruchu.

Na mimoriadnej dráhe Ren Mai sa nachádza 24 úžasných akupunktúrnych bodov, ktoré sú veľmi prospešné pre naše zdravie. Fyzické aj psychické. Na dráhe Ren Mai sa upokojuje náš duch Shen (srdce). Dráha stabilizuje aj dušu pečene Hun. Je to akýsi návrat k jednote, nájdenie toho, čo nás skutočne vyživuje, takže sa môžeme zbaviť všetkých závislostí, pretože dokážeme oddeliť podstatné od zástupného. Nachádza sa tu rovnováha v dávaní a prijímaní, aby sme v živote neboli závislí iba od jednej veci.

Na Ren Mai sa dajú rozpustiť blokády, čo nám umožní transformáciu na všetkých úrovniach. Podporuje sa rast a sebarealizácia, nové začiatky.

Body na tejto dráhe dokážu podporiť vznik zdravých vzťahov, aby sme prestali byť na niekom závislí. Riešia sa tu závislosti na partnerovi, ale aj fajčení, či pocit nedostatku lásky, úzkosti z nedostatku podpory, či pocit prázdnoty a odpojenia od komunity.

Na tejto dráhe sa rušia aj nespracované veci na našej mentálnej úrovni. Ale aj obsedantno kompulzívne poruchy, neustále premýšľanie (premietanie), mentálne vyčerpanie a prepracovanosť.

Aj tvrdenie som sám a nikto ma nemá rád, sa dá rozpustiť práve na tejto dráhe. Aj keď sa cítime prázdni, osamotení, odpojení, keď máme pocit, že nikam nepatríme. Riešia sa tu melanchólie, strata energie, smútok a letargie po strate blízkeho človeka alebo aj to, ak nezvládame odsťahovanie sa detí, či odchod do dôchodku, keď nemáme radosť z toho, čo robíme.

Ľuďom, ktorým chýba výživa a starostlivosť z detstva, podpora a opora blízkych, sa dá na tejto dráhe upokojiť emočný nepokoj. Riešia sa tu problematické vzťahy k ľudom a problémy s komunikáciou, keď nedokážeme vyjadriť naše potreby.

Dráha Ren Mai je užitočná aj vtedy, ak máme odpor k životu, máme negatívne myšlienky a skúsenosti. Ak prežívame pocit hanby a menejcennosti, máme nedostatok sebaúcty. Pomáha hľadať radosť zo života,  otvára nás Univerzu a necháva nás viesť Vyššou mocou.

Pokračuj na článok – Mimoriadne dráhy – Du Mai