Mimoriadne dráhy  Wei Mai

Mimoriadne dráhy Wei Mai

Mimoriadne dráhy Yin a Yang Wei Mai prepojujú v tele yin a yang. Prepájajú povrch s našim vnútrom, čím harmonizujú výživu vo vnútri tela s ochrannou Qi na povrchu. Obe dráhy vedú od hlavy až po päty. Sú ako jazerá, v ktorých sa ukladá Qi a krv pretekajúca z ostatných dráh. Spoločne pomáhajú cirkulácii Qi a krvi a posielajú ju do miest kde ich je nedostatok.

Tieto mimoriadne dráhy odrážajú  naše skúsenosti a životné premeny, ktoré získavame počas nášho bytia. Predsa len, inak vnímame život ako dieťa, inak ako pubertiak a inak ako zrelý človek. Dráhy teda pracujú s emóciami a energiou jednotlivých etáp života. V skratke by sa dalo povedať, že sú spojené s udalosťami, o ktorých bežne píšeme v našich životopisoch.

Yin a Yang Wei Mai prepojujú našu minulosť s budúcnosťou, čiže zobrazujú náš vzťah k času. Aj stále opakujúce sa udalosti v našom živote alebo neustále riešenie a spomínanie toho istého, majú ukotvenie v týchto dráhach. Takisto ako aj obava z budúcnosti a strach zo starnutia.

Yinová dráha Yin Wei Mai smeruje od vnútorných strán dolných končatín cez brucho a končí v krku, kde sa spája s dráhou Ren Mai. Spája sa so všetkými yinovými dráhami tela a vyživuje ich. Je zodpovedná za pohyb yinovej energie, reguluje krv, riadi vnútorné časti tela. Vyživuje hlavne krv srdca, v ktorej je ukotvený náš duch Shen, to znamená aj naše spomienky. Na tejto dráhe sa ovplyvňujú mentálne a emočné stavy človeka (depresie, smútok, zlomené srdce…).

Na Yin Wei Mai sa rieši náš vzťah k minulosti, keď sme v nej ako keby zaseknutý a stále dookola rozprávame o tom, čo sa nám stalo…sú to stagnácie, ktoré je potrebné rozpustiť, aby sme sa konečne s tým vyrovnali. Dobrým príkladom je rozchod, keď nie sme v stave nájsť si nový vzťah, pretože neustále porovnávame nové s tým, čo už bolo… sú to krivdy a výčitky svedomia.

Mimoriadna dráha Yin Wei Mai má vzťah k pamäti, v ktorej sú uložené naše spomienky, je to istý typ sebaobrany, ktorý má telo emočne chrániť.  Na dráhe sa riešia problémy s našim vyjadrovaním (stiahnuté hrdlo, problémy so štítnou žľazou), keď sa nechceme otvoriť a vyrozprávať svoj životný príbeh…

Na druhej strane sa tu riešia aj fyzické prejavy nášho starnutia, keď sme posadnutí mladým výzorom a patologicky riešime náš vzhľad, pretože sa bojíme zostarnúť. Rieši sa tu aj vzťah spokojnosti so svojim telom, doslova ako sa v ňom cítime.

K fyzickým prejavom pri energetickej poruche na dráhe patria bolesti srdca, zovretie a ťažoba na hrudi a pod rebrami, ktoré sú spojené s emočnými traumami. Vysoký krvný tlak, blúznenie, nočné mory, ťažkosti s prehĺtaním, strata hlasu, kŕče, poruchy trávenia, bolesti žalúdka, nafukovanie, hnačky, prepad rekta, zlý krvný obraz, bolesti hlavy, problémy s kĺbmi, keď sa pre bolesti nemôžeme hýbať. Rieši sa tu aj problém so ženskými pohlavnými orgánmi (suchosť, začervenanie, bolestivosť, klimaktérium).

K psychickým problémom, na ktoré má dosah Yin Wei Mai patria psychosomatické veci akými sú bolesti hlavy z nedostatku krvi, nepokoj, nesústredenosť, nervozita, úzkosť, nespavosť, smútok, depresie… na všetko toto má totiž dosah nedostatok yinu a krvi. Neustále vnucovanie sa, pedantnosť, perfekcionalizmus, staranie sa do vecí druhých a nezáujem vidieť následky takéhoto správania, neschopnosť mať odstup, cynizmus, pesimizmus…

Stimulácia dráhy Yin Wei Mai je vhodná pre ľudí, ktorí zostali na svoje problémy sami, pretože ich už nikto nechce počúvať, nakoľko stále dookola riešia, spomínajú a rozprávajú to isté. Vzdychajú nad svojim ťažkým životom, žijú v minulosti, ktorá už dávno nie je realitou.

Dráha pomáha zbaviť sa záťaží z minulosti, aby sme samých seba videli jasne a bez odsúdenia. Keď si nepamätáme a vytesňujeme úseky života. Pomáha presadiť našu vôľu a realizovať našu pôvodnú prirodzenosť.  Má dosah na pocity samoty/opustenosti, keď si myslíme, že sme na všetko zostali sami, keď sa nám nechce hovoriť o problémoch, lebo sa za ne hanbíme. Dráha pomáha aj vtedy, ak sme sami sebe príliš veľkým kritikom .

Yin Wei Mai je ako keby nová štartovacia čiara, pretože nás dokáže uzemniť a zakoreniť v našom strede, upokojuje ducha a tíši emóciu sleziny Yi od neustálej premýšľavosti. Práve preťažená slezina rieši dookola stále to isté čo bolo, čo by bolo keby bolo…

Na mimoriadnej dráhe Yin Wei Mai sa rieši aj zajedanie minulých krívd. Riešia sa na nej nestrávené skúsenosti, ktoré sa v tele manifestujú ako škvŕkanie v črevách.

Yin Wei Mai nás dokáže naladiť na hladké plynutie životných cyklov, napríklad aj taký odchod do dôchodku môže byť pre človeka bolestivý, keď máme pocit, že sme vyžití a neužitoční.  Práve v takýchto momentoch prichádzajú na ľudí rôzne choroby. Rieši sa tu aj syndróm opusteného hniezda. No a nemenej zaujímavý je aj fakt, že sa na dráhe nachádza antiaging bod.

Yangová dráha Yang Wei Mai je zodpovedná za pohyb yangovej energie, riadi obrannú energiu a vonkajšie časti tela, našu aktivitu, akciu, pohyb.

Yin Wei Mai rieši náš vzťah k minulosti, Yang Wei Mai má naopak vzťah k budúcnosti. Rieši náš postoj k tomu, čo bude ďalej. Má dosah na naše plány a ciele, ale i obavy z budúcnosti (dôležitú úlohu tu zohráva aj energia žlčníka, jeho nedostatočnosť vnáša do života nerozhodnosť a slabú guráž).

Yang Wei Mai vyviera pod vonkajším členkom a pokračuje po vonkajšej strane nohy cez bedrá na chrbát smerom k vonkajšiemu okraju lopatky. Cez rameno vystupuje na hlavu do kútov čela, ďalej kopíruje časť žlčníkovej dráhy  na hlave, až nakoniec splynie s riadiacou dráhou Du Mai v záhlaví.

K príznakom disharmónie tejto dráhy patria náhle vysoké horúčky so zimnicou. Ďalej sú to stavy „zatmenia“ pred očami pri rýchlom postavení sa a syndróm „ramenného dýchania“. Ide o problémy astmatického charakteru, pri ktorých dýchame s otvorenými ústami a máme zdvihnuté ramená. K ďalším problémom patria  chronické bolesti po bočných stranách hlavy, krku, trupu a nôh, problémy s kožou (dermatitídy, ekzémy, furunkle), bolesti a horúčava v kĺboch, nočné potenie, zimomravosť, strata energie a fyzickej sily, studené kolená, stuhnutosť, únava, hypochondrické bolesti, tinitus a hluchota zo vzostupu pečeňového yangu a ušné problémy z disharmónie na žlčníkovej dráhe.

TČM tvrdí, že so zdravou mimoriadnou dráhou Yang Wei Mai vieme adekvátne/prijateľne  vyjadriť/prejaviť náš hnev. Z toho vyplýva, že táto dráha má vplyv na naše sociálne prijateľné správanie (aby naše reakcie boli na úrovni a okolím akceptované, aby to bolo pre nás strategické). Na dráhe sa rieši aj náš strach z budúcnosti na základe skúseností z minulosti (nevydarené vzťahy).

Táto mimoriadna dráha zohráva dôležitú úlohu pri kríze stredného veku, aby sme si zachovali dekórum a chovali sa adekvátne k veku…

Energetická nerovnováha na dráhe Yang Wei Mai nás núti bez rozmyslu skúšať stále nové a nové veci, bez toho, aby tie predošlé fungovali. Vyrába z ľudí nespokojných jedincov, ktorí stále niečo iba skúšajú a pri vlastných zlyhaniach sa vyhovárajú na iných ak veci nefungujú.  Takýmto ľuďom chýba vízia do budúcnosti, nemajú smer a zmysel života. Sú dezorientovaní už aj pri zmenách počasia a vôbec všetkých zmenách, ktoré sa v živote bežne vyskytujú, či už v práci, súkromí, ale aj v telesnej rovine (hormonálne zmeny).

Na mimoriadnej dráhe Yang Wei Mai sa koriguje náš strach z chýb, neschopnosť rozhýbať sa a začať tvoriť vlastnú budúcnosť. Integrujú sa tu skúsenosti, aby nám chyby z minulosti ukázali ako máme žiť v budúcnosti, rozhýbavajú sa blokády a stagnácie z minulosti, ktoré nám bránia pohybu vpred. Riešia sa tu naše úteky pred niečím, čo nás paralyzuje a bráni pohybu vpred.

Dráha má však dosah aj na našu pečeňovú dušu Hun, uvoľňuje žiaľ a ľútosť, ktoré nám bránia na ceste vpred. Sú jedinci, ktorí ako keby nevedeli prirodzene plakať, je teda vhodná vtedy, keď sa potrebujeme vyplakať a nejde nám to alebo sa okolo nás dejú rýchle a zásadné zmeny a potrebujeme ich ustáť.

Oslabenú Yang Wei Mai majú aj ľudia, ktorí sa boja vyliečenia, pretože je jednoduchšie byť v opatere niekoho, ako žiť sám. Takýto jedinci doslova bojkotujú všetky zmeny, pretože je lepšia  istota „zlatej klietky“ ako neznámy stav vyzdravenia.

K ďalším patológiám, pri ktorých sa využíva dráha Yang Wei Mai patrí sebaobviňovanie, odsudzovanie seba a ostatných, potlačené traumy, hnev a stres, pri ktorých máme problém primerane a efektívne sa vyjadriť.

Pokračuj na článok – Mimoriadne dráhy – Qiao Mai