Mimoriadne dráhy –  Qiao Mai

Mimoriadne dráhy - Qiao Mai

Mimoriadne dráhy Yin a Yang Qiao Mai (Pätné dráhy) vyvažujú v tele nerovnováhu yinu a yangu a vyrovnávajú energiu v ľavej a pravej polovici tela (využívajú sa pri asymetriách). Majú úzky vzťah k šlachosvalovým dráham, kontrolujú svalový tonus dolných končatín a koordinujú nohy pri chôdzi. Práve chôdza je výnimočný prostriedok na doplnenie a harmonizáciu yinu a yangu v ľudskom organizme.

Obe dráhy sa začínajú pri chodidlách v oblasti vnútorného (Yin Qiao Mai) a vonkajšieho (Yang Qiao Mai) členka. Smerujú po vnútornej a vonkajšej strane nohy cez trup (spredu a boku), plecia, krk na hlavu (každá z inej strany), kde sa stretávajú vo vnútorných kútikoch očí, kam prinášajú výživu. Riadia otváranie a zatváranie očných viečok, našu bdelosť a ospalosť, čo úzko súvisí s cyklom cirkulácie našej ochrannej energie Wei Qi. Tá sa vnára a vynára na povrch práve v tomto mieste. Keď Wei Qi koluje na povrchu, Yang Qiao Mai je plná Qi, človek má oči otvorené a myseľ bdelú. Akonáhle sa Wei Qi vtiahne dnu a naplní viac Yin Qiao Mai, človeka premáha ospalosť a zatvárajú sa mu viečka.

Tým, že obe dráhy vedú k očiam, zobrazujú naše vnímanie sveta, pracujú s prítomným okamihom tu a teraz. Yang Qiao Mai sa spája s tým, ako vidíme svet okolo nás, pretože yang je povrch. Yin Qiao Mai určuje naše vnímanie samých seba v kontexte so svetom, náš postoj k životu, čo nám ide a čo nie, aby sme boli zmierení a vyrovnaní s tým čo máme a vieme. Dráhy Qiao Mai teda určujú to, ako ustojíme súčasnú situáciu.

Obe dráhy sa ešte v prenatálnom období dieťaťa podieľajú na vývoji nervovej sústavy. Zodpovedajú za rozdiely vo fyzickej aktivite a budovaní sekundárnych pohlavných znakov u mužov a žien. Obe dráhy vyživujú mozog, využívajú sa pri ovplyvňovaní epilepsie a spomaľovaní mozgových atrofií, ktoré sa prejavujú problémami s rovnováhou, koordináciou pohybov, svalovou stuhnutosťou či trasom.

Yin Qiao Mai riadi yinovú energiu po oboch stranách tela a pohyb 4 končatín. Vyživuje oči a riadi zatváranie očných viečok – spánkovú fázu. Ovplyvňuje reprodukčný systém a zodpovedá za menšiu fyzickú aktivitu dievčat. Hrá významnú úlohu pri vývoji sekundárnych pohlavných znakov u dievčat v puberte. V tomto čase začínajú dievčatá po prvý raz menštruovať, čo môže privodiť fyzický diskomfort a menšie „psychické otrasy“. Je dobré vedieť, že dievčatá majú až dva roky na to, aby sa im ustálila menštruácia. Takže netreba hneď chytať paniku ak nenabehne od začiatku pravidelný cyklus.

Yin Qiao Mai určuje náš postoj k sebe samému, má dosah na našu sebaúctu, sebadôveru, sebavedomie. Rieši otázky typu ako obstojím v spoločnosti, ako ustojím situáciu, keď mám iný názor ako ostatní a nesúhlasím s názormi v rodine či spoločnosti. Táto dráha má vplyv na naše sebaprijatie alebo inak povedané na pohŕdanie samým sebou. Určuje teda mieru našej vnútornej stability, zdravého postoja k sebe samému. Je to taký pohľad do nášho vnútra na svoje skryté veci, emócie. Sú ľudia, ktorí nemajú napríklad radi svoje telo. Ďalší sa obviňujú za svoje nedostatky/slabosti, ale naopak popierajú aj svoje silné stránky, prednosti, pretože majú strach z odmietnutia. Nechceme totiž vytŕčať z davu, chceme zapadnúť, a tak robíme zo seba nešikovnejších, nehovoríme to, čo si naozaj myslíme…niekedy nás to možno aj mrzí, bojujeme sami so sebou a táto „rozdvojenosť“ prilieva „olej do ohňa“ v rámci diskomfortu fyzického tela, kde začína pomaly vznikať chorobný stav…

 

Chorobnými poruchami na Yin Qiao Mai je nespavosť, nadmerná spavosť, svalové atrofie, rôzne kŕčovité stuhnutie svalstva na vnútornej strane nôh a naopak ochabnutie svalstva na vonkajšej strane nôh. K poruchám patria aj jednostranné bolesti brucha, vznik rôznych brušných más zo stagnácie Qi a krvi. Dráha má dosah na gynekologické problémy akými sú rozpínavé bolesti podbruška pri menštruácii, vznik myómov, rôznych zápalov…problémy s reprodukčnými orgánmi, zvýšená aktivita hormonálneho systému, menopauza. Na dráhe sa riešia problémy s prostatou, nezostúpenými semenníkmi, zápalmi močových ciest, sťaženým močením, krvou v moči, pruhom u mužov, so stuhnutou dolnou časťou chrbta…

Akupunktúrna práca na dráhe je prospešná pri migrénach, epileptických záchvatoch, ktoré prichádzajú pri zaspávaní alebo v noci. Rieši sa tu obezita (keď zajedáme krivdy a takto si budujeme bariéru proti zraniteľnosti), zablokovaná Qi v hrdle, ktorá vyvoláva zmeny na štítnej žľaze (hypotyreóza),  hypoglykémia, hypotenzia.

Na mimoriadnej dráhe Yin Qiao Mai sa dá posilniť naša vôľa, aby sme prežili život po akom túžime, aby sme si verili a zvládli to. Vďaka harmonizácii na dráhe sa dokážeme zbaviť chronických strachov, ktoré nás odpájajú od našich potrieb (ak sa bojíme, tak si neveríme a strácame napojenie na našu prirodzenosť Yuan Shen). Dokáže sa na nej korigovať sebanenávisť a výčitky voči sebe. Dráha posilňuje vieru v seba a podporu Nebies. Prejasňuje  ducha Shen, čím odstraňuje zaslepenosť. Je nám teda umožnené lepšie vidieť seba, aj okolie.

Yang Qiao Mai reflektuje náš vzťah k okoliu, spoločnosti a svetu. S úsmevom by sa dalo povedať, že keby sme nemali problémy s ľuďmi, tak by sme nemali ani väčšinu psychosomatických problémov. Mať však okolo seba iba chápajúcich jedincov je utópia. Každý z nás sa chová inak, každý interpretuje veci po svojom a nikdy nevieme, kde je vlastne pravda. A tak je to v poriadku, pretože dvaja rovnakí ľudia neexistujú, naše vnímanie situácií je priamoúmerné tomu, aké energetické zápisy máme v jednotlivých mimoriadnych dráhach. Niekto je pokojný, ďalší hneď kričí, ale ani to nezaručuje, že človek má pravdu… sú to veci, ktoré súvisia s transpersonalitou a prekračujú naše vedomie.

Yang Qiao Mai má obdobné funkcie ako Yin Qiao Mai, len sa sústreďuje na yangovú/vonkajšiu stranu. Reguluje yang na pravej a ľavej strane tela, rovnováhu a držanie tela, koordinuje pohyb našich končatín, riadi prívod nebeskej yangovej Qi do organizmu i otváranie očných viečok (fázu bdenia).

Dráha zodpovedá za to, že chlapci sú viac fyzicky aktívni, hrá významnú úlohu pri vývoji sekundárnych pohlavných znakov u mužského pokolenia v puberte.  Riadi náš pohyb vpred, postoj a reakcie k dianiu okolo nás. Ak sa v najbližšom okruhu ľudí (rodine) objaví nejaké obviňovanie, tak zvyčajne sa uzatvárame pred svetom. Táto mimoriadna dráha ovplyvňuje nedostatok spontánnosti a našu uzavretosť.

Chorobnými poruchami na dráhe Yang Qiao Mai je kŕčovité stuhnutie svalstva na vonkajších stranách dolných končatín a ich ochabnutie na vnútorných stranách, ochrnutie dolnej časti tela, bolesti bedier, bolesti v páse, bolesti vnútorných kútikov očí, nespavosť, epileptické záchvaty počas dňa, mŕtvica, rôzne asymetrie tela, hypermobilné alebo stuhnuté kĺby, močové problémy.  Na dráhe sa rozptyľuje nadmerný yang hlavy, ktorý spôsobuje rôzne mentálne problémy (mánie, nepokoj, rozrušenie), bolesti hlavy, cievne mozgové príhody, paréza facialis, afázia. Dráha má dosah na hypertyreózu, hypertenziu i tachykardiu.

Mimoriadna dráha Yang Qiao Mai nám pomáha udržiavať rovnováhu a stabilitu, byť tak akurát otvorený aj uzavretý k okolitému svetu. Všetko čo je cez čiaru je patologické a spôsobuje to poruchy v energetickej rovnováhe. Prílišná zahľadenosť  na seba/narcizmus sa vyvažuje na Yin Qioa Mai, nezáujem  a neschopnosť vnímať a akceptovať dianie okolo seba sa rieši na Yang Qiao Mai.

Yang Qiao Mai nám pomáha znovu vstať a ísť dopredu, pomáha nám ustáť intenzívne problémy, ktoré sa na nás práve valia. Rieši problémy so socializáciou (agresívne chovanie, konfliktné správanie), keď nedokážeme delegovať úlohy na iných, pretože si myslíme, že tak dobre ako my, to nikto iný neurobí.

Rieši sa tu vzťah a náš postoj k jedlu a výžive. Keď nevieme alebo nechceme prijať výživu (bulímia, anorexia). Keď máme pocit, že nám niečo chýba, cítime sa nevyživení, a preto vyhľadávame neustále  aktivity a nejakú stimuláciu z vonku (sociálne siete, internet, drogy, alkohol…). Keď človek nevie byť sám so sebou.