Mimoriadne dráhy – Chong Mai

Mimoriadne dráhy – Chong Mai

V živote platí jedno univerzálne pravidlo: ak nie sú uspokojené základné potreby dieťaťa, tak potom čakajme problém v dospelosti. Najdôležitejším obdobím vo vývoji človeka sú jeho prvé 2-3 roky. Všetky situácie, ktoré počas nich zažijeme, všetka pozornosť a láska, ktorou by sme mali byť v tejto etape života zahrnutí, má priamy dosah na zvládnutie ťažších situácií a kríz v dospelosti. Či už ide o medziľudské vzťahy, skúšky v škole, prežívanie strachu, neistoty a nepochopenia.

Z najhlbšej úrovne nášho organizmu, z oblasti podbruška, vyviera naša ústredná dráha Chong Mai. Cez slabiny stúpa hore stredom trupu až do tváre a končí v oblasti očí. Dráha sa niekoľkokrát v tele rozvetvuje a dáva vzniknúť ďalším mimoriadnym dráham. Je v nej ukotvené naše najvnútornejšie JA.

Chong Mai je bezprostredne spojená s dráhou žalúdka, ktorej orgán (žalúdok) je spolu so slezinou postnatálnym koreňom tela, pretože zo stravy produkujú esenciu Jing. Táto mimoriadna dráha je takisto prepojená s dráhou obličiek, ktorej orgán (obličky) je prenatálnym koreňom organizmu, pretože uchováva vrodenú esenciu Jing (rodičia, predkovia, nebo). A práve Chong Mai pracuje s oboma životodarnými esenciami a dopravuje ich ďalej do orgánov tela. Obe esencie majú úzky vzťah k tvorbe krvi. Toto je ten dôvod, prečo musíme v doobedňajších hodinách jesť potraviny, ktoré vyživujú slezinu a žalúdok. Dopĺňame postnatálnu Qi, ak to neurobíme, tak vyčerpávame prenatálnu esenciu, ktorá sa nedá obnoviť. S jej poslednou „kvapkou“ končí život.

Ústredná dráha je prepojená so všetkými yangovými i yinovými dráhami. Vpredu je spojená s ďalšou mimoriadnou dráhou (dráhou počatia Ren Mai) a vzadu sa spája s ďalšou mimoriadnou dráhou (riadiacou dráhou Du Mai). Tým pádom ovplyvňuje cirkuláciu a stav Qi/energie vo všetkých dráhach organizmu.

Keďže táto mimoriadna dráha pramení v oblasti genitálií, má úzky súvis s pohlavnými funkciami. Pomocou akupunktúry sa na tejto dráhe riešia problémy pohlavných orgánov (neplodnosť, impotencia, potraty, rôzne menštruačné problémy, bolesti v podbrušku a pod.). No a tým, že dráha ovplyvňuje aj celkový stav Qi, riešia sa na nej problémy s disharmóniou našej životnej energie.

Prudké stúpanie Qi vyvolané emóciami, hlavne návalmi hnevu, spôsobuje silné bolesti brucha, srdečnú nevoľnosť až zvracanie. Ďalšími prejavmi nerovnováhy na tejto dráhe sú bolesti srdca, palpitácie, úzkosť, arytmia, pocit nafúknutého brucha a plnosti na hrudi, tlak pod rebrami, nechutenstvo, ranné vracanie v tehotenstve, ale aj syndróm nepokojných nôh, chlad v nohách a problémy so spánkom.

Nemenej dôležitý ak nie najdôležitejší je psychický aspekt, ktorý sa na ústrednej dráhe dá počas terapií korigovať. Práve cez túto dráhu sa vieme dostať najbližšie k svojej podstate Yuan Shen.

Ústredná dráha Chong Mai je najväčší zdroj našej Qi. Dalo by sa povedať tej „najkrajšej“, pretože sa nachádza v najväčšej hĺbke nášho organizmu, mimoriadne blízko našej duše Yuan Shen. Práve cez túto dráhu môžeme sprostredkovať cestu k nej.

Chong Mai je „matkou“ všetkých ostatných dráh. Je v nej ukotvená esencia prenatálu a postnatálu, z ktorej by sme mohli čerpať celý život.

Čím silnejšia je táto dráha (záleží od kvality esencie), tým rýchlejšie dokážeme prekonať negatívne zážitky a dokonca ich vieme pretaviť aj do skúseností, ktoré nám pomôžu v ďalšom živote.

Ak sa táto dráha nachádza v energetickej nerovnováhe, prejaví sa to v rôznych patológiách. Tou najzávažnejšou je konflikt samého so sebou. Problémy so sebaláskou, sebahodnotením, čo spúšťa autoimunitné choroby, depresie. Hanbíme sa sami za seba, svojich rodičov, či minulosť svojej rodiny.

Na tejto mimoriadnej dráhe sa rieši prijatie našich koreňov. Chong Mai je vyjadrením našej genetiky a kontinuity nášho rodokmeňa. Riešia sa tu otázky zmyslu života, využitie nášho potenciálu, aby sme zmysluplne prežili náš život.

Pomocou akupunktúrnych bodov, ktoré dráha využíva, dokážeme rozhýbať fyzické a psychické stagnácie z minulosti. Dokážeme sa vysporiadať s rodovou líniou a zmieriť sa s históriou rodiny. Dokážeme doplniť prenatálnu a postnatálnu energiu. Dokážeme zmysluplne rozhodnúť o tom, ako využijeme svoj vrodený talent.

Psychický aspekt bodov z dráhy obličiek, ktoré využíva Chong Mai sa dá využiť pri odstraňovaní strachu a posilnení odvahy, aby sme dokázali prejaviť vlastný talent. Dá sa podporiť súcit a emočná vrelosť. Rušia sa stagnácie v životnej ceste, ak stojíme na mieste a točíme sa v kruhu alebo máme tisíc dôvodov prečo sa nedá niečo urobiť.

Riešia sa tu otázky straty životného smeru a cieľa, uvoľňujú sa hlboké stagnácie, ktoré človeku bránia vykročiť vpred. Dá sa odblokovať aj veľká prázdnota našej podstaty či vyčerpanie, obsesívne a úzkostné stavy, strachy a fóbie, ktoré bránia nášmu rastu a dozretiu (keď sa bojíme nasledovať svoj pocit).

A keďže je táto dráha najbližšie k našej podstate, k nášmu Yuan Shen, dá sa prostredníctvom akupunktúry sprostredkovať naše spojenie so srdcom, aby sme dokázali žiť podľa svojho pocitu, nielen podľa racionálneho úsudku.

Pre človeka s problémom v tejto energetickej vrstve sú nebezpečné pozitívne afirmácie. Nefungujú tu pozitívne slová, pretože naše hlboké vnútro vie, že to je falošné.

Z psychologického hľadiska je táto vrstva akýmsi vnútorným dieťaťom. Každý ho v sebe má. Ide len o to, čo sme ako deti v rodinách zažili a dostali. Veľmi nebezpečné sú „zrady“ vo forme nekonzistencií, keď jedno hovoríme a druhé robíme. Keď deti vnímajú, že dospelí nerobia to, čo chcú od nich. Toto je jednoducho neuchopiteľné detskou mysľou. Preto je veľmi dôležité, ako sa správame k svojim deťom, pretože už od mala im vytvárame (aj keď nevedome) mnohé blokády, ktoré si ich počkajú v dospelosti.

Pokračuj na článok – Mimoriadne dráhy – Ren Mai