Orgánové hodiny – pľúca/hrubé črevo

Orgánové hodiny - pľúca / hrubé črevo

Základom zdravia bolo a vždy bude rešpektovanie našich vnútorných orgánových hodín.

Pľúca

Prostredníctvom pľúc máme priamy a nechránený kontakt so svojim okolím, s ktorým si pomocou každého nádychu vytvárame spojenie. Dýchanie prepojuje vedomie s nevedomím. Prepojuje mozgovú  kôru a autonómny nervový systém. Prijíma nové a odovzdáva staré. Pľúca sú jediný orgán, ktorý dokážeme ovplyvniť našou vôľou (výdych/nádych).

 

Energeticky najvýkonnejšie sú naše pľúca v čase medzi 03.00 – 05.00 hodinou. Vtedy telo uvoľňuje viac spánkového hormónu melatonínu pre pokojný a uvoľnený spánok. Súčasne sa telo vo vegetatívnom nervovom systéme začína harmonicky prepínať. Ak prežívame starosti tak sa stáva, že v týchto hodinách sa nám už nedarí dobre spať. Akákoľvek energetická disharmónia (choroba) v pľúcach sa prejaví práve v tomto čase. Pomaly stúpa krvný tlak, ľudia so srdečnou slabosťou sa prebúdzajú takisto v týchto dvoch hodinách, pretože nastupujúci opuch pľúc im bráni v kvalitnejšom dýchaní. Tieto hodiny sú kritické aj pre ľudí so žalúdočnými vredmi. Bez ohľadu na príčinu, medzi 03.00 a 05.00 hodinou zomiera aj najviac ľudí.

Ako pľúca posilniť?

Prospieva im pikantná a ostrá chuť, primeraná telesná aktivita vo vonkajšom prostredí, kde je dostatok čistého vzduchu. “Pravé orechové” je vedomé dýchanie a jóga. Ubližuje im dlhé ležanie, ktoré zraňuje našu Qi.

Pľúca dokážu regulovať pocit hladu. Pri nechutenstve (zvlášť detskom) alebo mentálnej anorexii sa musia terapeuticky vždy ošetriť aj pľúca. Ich zdravie sa vykresľuje na našej pokožke. Akékoľvek kožné problémy sa preto neliečia iba masťami.

K jednotlivým orgánom sú priradené aj zuby. Pľúcam zodpovedá pravá horná 4 a 5, na ľavej strane dolná 4 a 5. Štvorky sa zvyknú odstraňovať, aby sa uvoľnilo miesto pre ďalšie zuby. Relevantné štúdie neexistujú, ale považuje sa to za zásah do prirodzeného rozvoja osobnosti a duše.

Párovým orgánom pľúc je hrubé črevo, ktoré neustále prijíma nové a zbavuje sa starého. Poväčšine ho máme spojené iba s vylučovaním a stolicou. Ono však plní aj centrálnu funkciu v imunitnom systéme, pretože má na starosti spätné vstrebanie vody a rôznych minerálnych látok z črevného obsahu. Robí to pokojne, bez zbytočného náhlenia. Chaos a stres, ktorý prežívame tomuto procesu neprospieva.

Najvyššia energetická výkonnosť tohto orgánu je medzi 05.00 a 07.00 hodinou. V tomto čase sa telo automaticky vyprázdňuje. Našou prirodzenou súčasťou by tak mala byť každodenná pravidelná stolica.

Pľúca a hrubé črevo v zimnom období vynášajú na povrch všetko čo ich trápi. Práve preto sa počas zimy/chladu zhoršujú aj kožné ochorenia. Ak nimi trpíte bolo by dobré nechať si urobiť diagnostiku čriev.

Ako posilniť hrubé črevo?

Hrubému črevu prospieva pohár teplej (min 38 C) vody hneď po prebudení. Takisto ako ďalším orgánom, mu pomáha pohyb a jedlo, ktoré je pre našu látkovú výmenu najlepšie. 

A ako si všimneme, že s jeho energetikou nie je niečo v poriadku? Zápcha a hnačka je známy nedostatok, menej si to uvedomujeme pri kaziacich sa zuboch, nedoslýchavosti, krvácaní z nosu, nízkom krvnom tlaku. Príznakom ochorenia pľúc a tlstého čreva môžu byť aj bolesti v ramenách i pažiach a stuhnutý krk.