O mne

Kto som, čo som, načo som?

Som vyštudovaná terapeutka tradičnej čínskej medicíny (TČM) na najprestížnejšej škole v Českej republike, na Inštitúte tradičnej čínskej medicíny v Prahe. Takmer päť rokov som vstrebávala esenciu piatich zručností TČM (akupunktúra, fytoterapia, dietetika, diagnostika, qi gong/tuina/guasha), pozorovala, učila sa a overovala poznatky v domácich podmienkach.

                Po niekoľkých mesiacoch štúdií som sama pre seba vyslovila tézu, že “človek je veľmi dômyselne vymyslený” a ten, kto to má celé na svedomí, mal ľudí veľmi rád. Každou minútou sme samoopraviteľní,  samoobnoviteľní – bez nášho vedomia sa to deje každou sekundou na bunkovej úrovni. Ak do toho cielene zahrnieme navyše aj naše vedomie/myšlienky – najsilnejšiu energetiku, ktorou ako ľudia disponujeme,  je možnosť “samoopravy” aj na orgánovej úrovni… a o to tu ide.

Ľudské telo je ako mapa posiata množstvom značiek, ktoré nás dokážu nasmerovať k cieľu…čo je našim cieľom? Mala by to byť harmónia, život bez bolesti a zbytočných chorôb, rovnováha tela a mysle, ktoré sú základom k nášmu napredovaniu…

                Celý život sa učíme, prekonávame rôzne prekážky, ktoré menia náš pohľad na rôzne veci…a tak je to správne. Život je neustály kolobeh…hovorí sa, že náhody neexistujú a vždy sa dostaneme práve k takým informáciám, ktoré potrebujeme a sme na ne “pripravení”.

                Moje pôvodné remeslo je žurnalistika, prevažnú časť svojho života som pracovala s informáciami, ktoré boli overené a posúvané ďalej.  Je preto pre mňa úplne prirodzené, že informácie sa potrebujú šíriť, naučené je potrebné odovzdávať ďalej…

                Ľudstvo už pri svojom zrode dostalo do kolísky dar…pre väčšinu sveta dlhými tisícročiami zapadol prachom a zabudlo sa naň…tým darom je návod na vnútornú harmóniu, ktorú si západný svet zamieňa aj za slovo zdravie. Ponúkam návod…ponúkam vedomosti, ktoré sú pre nás užitočné, pretože na ich základe budeme rozumieť sami sebe a svojmu telu.

                S láskou…. Zuzana Hausová

Mgr. Zuzana Hausová

terapeutka Tradičnej čínskej medicíny

Rok

2016-2020

Praha 2018

Praha 2019

Praha 2019

Praha 2020

Praha 2022

Praha 2022

Praha 2022

Praha 2022

O mne

Vzdelanie TČM

absolventka Inštitútu TČM v Prahe

1. škola tradičnej čínskej medicíny

postgraduálny seminár Guasha a jej ozdravné, diagnostické a kozmetické využitie

Inštitút TČM

postgraduálny seminár Omladzovacie techniky tváre

1. škola tradičnej čínskej medicíny

postgraduálny seminár Akupunktúra tváre a jej využitie v starostlivosti o pleť

1. škola tradičnej čínskej medicíny

postgraduálny seminár Tungova akupunktúra

Longmen, Škola TČM, Hradec Králové 2022

postgraduálny seminár Čínska ušná akupunktúra

Longmen, Škola TČM, Hradec Králové 2022

postgraduálny seminár Diagnostika z pulzu a jazyka

Inštitút TČM Praha, 2022

postgraduálny seminár Gu Zheng, Gui Zheng, San Shi

Inštitút TČM Praha, 2022

postgraduálny seminár Emočné, osobnostné a sociálne problémy – mimoriadne dráhy

Som vyštudovaná žurnalistka (FiF UK Bratislava), ktorá dlhé roky stála na strane poslucháčov Rádia Regina a Rádia Slovensko. Hľadala som odpovede a riešenia na problémy  v komunálnej politike. Teraz, z pozície terapeuta tradičnej čínskej medicíny, sa snažím nájsť spôsob, ako klientom spríjemniť  “pobyt v ich vlastnom tele”. Okrem dietetických rád k tomu využívam guashu, ktorá človeku prináša množstvo benefitov. Guasha tváre okrem ozdravného efektu naviac takmer na počkanie napína pleť,  dáva tvári zdravý vzhľad a upokojuje.