Drevo – jar – pečeň

Drevo - jar - pečeň

Jarná rovnodennosť patrila už od pradávna k najväčším sviatkom ľudstva. Na našom území sa vítala vynášaním Moreny, slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat. Symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Verilo sa, že jej spálením a hodením do potoka sa od ľudí odoženie choroba a smrť.

Príchod astronomickej jari so sebou prináša predlžujúce sa dni a  viac slnečného žiarenia. Prináša so sebou prebudenie a radosť zo života. Je to neustály kolobeh, ktorý stojí za to si pripomínať, pretože práve v tomto období stojíme na začiatku zmien v prírode a teda aj nášho fyzického tela (ak využijeme toto obdobie v náš prospech).

Z pohľadu tradičnej čínskej medicíny je jarné obdobie zosobnené v prvku dreva. Drevo je pohyb…pohyb z temnoty vody do svetla, do vyjadrenia samého seba. Drevo je element zázraku, pretože prináša naspäť život.

Tri jarné mesiace sa nazývajú aj rozvíjanie nového a odstránenie starého. Všetko v prírode pučí a rastie, bujnie a rozkvitá. Čistá energia dreva nám dáva jasnú víziu, zmysel a smer ísť si za svojim. Prináša rozhodnosť a bystrosť, kreativitu a predstavivosť.

Energia dreva sa odzrkadľuje aj v našej schopnosti plánovať a organizovať náš čas tak, aby sme naplnili svoje vízie. Je to príležitosť ku zmenám, poskytuje nám silu k ich realizácii. V neposlednom rade prináša schopnosť testovať hranice našich možností.

Stromy pomaly rastú a nikomu pri tom neubližujú, ani neobmedzujú. Aj človek by si mal nájsť svoj vlastný priestor a zaujať postoj k svojmu okoliu. Ak sa energia dreva vychýli v náš neprospech, budeme utlačovaní, ak prerastie mieru, utláčať budeme my sami. Obdobie dreva je čas na zmeny.

Zdravá pečeň = telo bez blokád

Pečeň je vrchným veliteľom úmyslu, vypracováva stratégie,  je láskavá a nekompromisná. V ľudskom organizme zohráva dôležitú úlohu súvisiacu s krvou, Qi a telesnými tekutinami.

Pečeň podľa tradičnej čínskej medicíny riadi priechodnosť organizmu. Je zodpovedná za to, aby nikde nevznikali “zápchy”. Je to veľmi dôležité hlavne pre našu duševnú rovnováhu. Nie každý totiž zvláda návaly emócií, ktoré v tele vytvárajú prvotné disharmónie.

Úlohou pečene je nechať vojsť a odísť. Nikdy netlmte svoj hnev, zablokujete si pečeň. Funkcia priechodnosti/priepustnosti je dôležitá pri trávení, pri celotelovom kolobehu Qi, krvi a telesných tekutín. Pečeň riadi menštruačný cyklus, zabezpečuje spojenie ženského tela s mesiacom.

Pečeň podľa TČM riadi uschovávanie a spotrebu krvi. Už v starých textoch pred stovkami rokov sa písalo o tom, že ak má pečeň dosť krvi, potom nohy môžu chodiť, ruky sa hýbať a prsty uchopiť veci.

Pečeň skladuje krv…keď sa človek hýbe krv ide do dráh, keď je v pokoji, krv ide do pečene. Pri meditácii a v spánku je krv v pečeni. Akákoľvek disharmónia v tomto orgáne sa prejaví nočnými kŕčmi v končatinách, ale aj prebudením sa medzi 01.00 – 03.00 hodinou. Nedostatkom krvi trpia prevažne ženy, mužom chýba skôr Qi.

Pri nedostatku výživy pečeň stvrdne, jej Qi sa zauzlí alebo vzbúri. Najčastejšími patologickými príznakmi disharmónie v tomto orgáne sú bolesti hlavy, nervozita a podráždenosť,  u žien i PMS.

Podľa Učenia o piatich prvkoch (Wu Xing) je pečeň podriadená prvku drevo a k jej systému v rámci tela patrí žlčník, šľachy a väzivo, nechty a oči. Ich tekutinou sú slzy. Ročným obdobím prvku dreva je jar, reprezentuje ho stúpajúci pohyb, zelená farba, kyslá chuť a veterné podnebie. Drevo v prírode zosobňuje rozvoj a rast. Cnosťou pečene je láskavosť, podieľa sa na plánovaní, riešení problémov. Jej emóciou je hnev. Ak má človek “zdravú” pečeň, tak je láskavý, zhovievavý, veľkorysý a dokáže prejaviť súcit. Disharmónia/nedostatok pečene sa prejavuje hnevom, podráždenosťou, mrzutosťou, frustráciou, žiarlivosťou a depresiami.

Aby bol človek v duševnej a fyzickej pohode, cítil sa uvoľnene, aby v ňom krv, Qi a telesné tekutiny voľne kolovali, tráviace i metabolické procesy plynule prebiehali, musí pečeň vykonávať svoju funkciu bez porúch a obmedzení.

Hnev = tichý zabijak pečene

Človek je uvoľnený a spokojný iba vtedy, ak pečeň bez problémov spriechodňuje a pohyb telesných substancií je plynulý. Energia pečene vtedy vystupuje usporiadane hore, nie je zahradená ani stlačená, ale ani vznetlivá a rozbúrená. Ak je ale priechodnosť nedostatočná, Qi pečene sa zahradí, človek vtedy cíti tlak pod rebrami a v hrudi. Ďalšia na rane je psychika, ktorá prepadá depresii, pochybovačnosti, negativite, či plačlivosti.

V našom vnútri pracuje sedmoro emócií, vyvierajú z našich orgánov a v závislosti na ich stave (Qi a krvi) nás zraňujú. Veľmi dobre vieme, že človek, ktorý si neustále robí starosti nakoniec ochorie. Medzi Qi Shang – sedmoro zranení našimi emóciami patrí aj emócia pečene – hnev.

Hnev neprimerane dvíha našu Qi hore. Je to neuveriteľná sila, ktorá keď sa prehliada a nerieši sa podstata problému, má až karcinogénnu schopnosť.

Hnev sa “neprehĺta”, ani netlmí, pretože začne stagnovať energia. Je potrebné ho doslova zo seba vymlátiť. Až vtedy prichádza úľava. Ak si ale túto emóciu odkladáme a prejavíme ju až neskôr (lebo veď niečo predsa vydržíme), robíme z pečene odpadový kôš. A aj ten raz musíme vyprázdniť. Ale je rozdiel či nesieme zopár “smetí” alebo veľký mech. Zastagnovaný hnev je to najhoršie čo môžeme našej pečeni dopriať. Pridružená nenávisť sa usadzuje v panve.

Migrénu, bolesti hlavy, Menierov syndróm, závrate, sčervenanie tváre a očí, hučanie v ušiach, prípadne aj zvracanie a stratu vedomia nám privodí práve vzostup pečeňovej energie. Ak sa energia zablokuje, pretože pečeň poriadne nespriechodňuje, bránica stúpajúcu Qi pečene nepustí. Tá odbočí a vojde do žalúdka. Vtedy slezina “schytá” priečny úder od pečene, čo sa prejaví poruchami trávenia, nafukovaním a hnačkami, pocitom na zvracanie. Ak ale pečeň spriechodňuje až príliš, veľmi rýchlo stúpa v tele yangová energia, čo sa prejaví podráždenosťou, nervozitou, hnevom, rozpínavými bolesťami v hlave, problémami pri zaspávaní a množstvom snov či nespavosťou.

V klasických textoch TČM sa píše, že pečeň je sídlom duše Hun. Pečeň uchováva krv a práve tá je jeho domovom. Ak je krvi v tomto orgáne málo, Hun nemá kde prebývať, čo sa v duševnej oblasti prejaví nespavosťou, ťažkými snami i ľakavosťou. Ak sa snažíme privodiť si spánok s pomocou medikamentov, ublížime našej duši. Obrazne povedané nasilu natlačíme Huna do “poloprázdneho bazéna”.

Hun je éterická duša. Pochádza z neba a po smrti sa doňho vracia. Nazýva sa aj našim podvedomím. Počas dňa ho máme v očiach – oči všetko sledujú a vidia, v noci je v pečeni. Ak sa v orgáne nachádza málo krvi, tak lieta a prináša nám obrazy v snoch. Preto časté snenie nepovažuje TČM za zdraviu prospešné. Je to nerovnováha medzi yinom a yangom. Číňania hovoria, že je zdravé nemať sny.

Jedným z pilierov zdravej pečene je mať dostatok krvi. Tú zraňuje aj nadmerné užívanie zraku (veľa čítania, pozerania na rôzne displeje). Nadmerný pohyb (cvičenie, chôdza) a ťažká fyzická práca zase zraňuje šľachy tzn. pečeň.

Oči – indikátor stavu pečene

Zvykne sa hovoriť, že oči sú okná do duše. Sú to studničky, v ktorých sa zrkadlí celý človek. Sú dielom esencie piatich základných orgánov. Energia každého z nich sa zhromažďuje v určitej zóne oka.

Zornička je vytvorená obličkovou Qi, dúhovka pečeňovou. Očný kútik podlieha Qi srdca, očné beľmo Qi pľúc a viečka Qi slezine. Najtesnejšie prepojenie však majú oči s pečeňou, ktorej sú zároveň vonkajším prejavom/vývodom.

Oči sú vyživované krvou pečene. Stav pečene preto rozhodujúcou mierou ovplyvňuje kvalitu zraku. Rôzne očné choroby sú veľmi často zapríčinené práve chorobnými zmenami pečene.

Tak napríklad nedostatok krvi pečene môže spôsobiť rozmazané videnie, svrbenie očí, horšie nočné videnie i krátkozrakosť. Vyčerpaný yin pečene vnáša do oka suchosť, sklony k páleniu, šerosleposť, svetloplachosť… prudké stúpanie pečeňového yangu vyvoláva závrate a mihanie pred očami, pálenie očí, ale i zelený zákal (šedý má súvis so slezinou a vysychaním organizmu)…pečeňový vietor môže vyvolať škúlenie… Aj na týchto príkladoch vidíme, ako pristupujeme k riešeniu rôznych zdravotných problémov. Riešime dôsledok a nie príčinu.

Ďalším indikátorom kondície pečene sú nechty. Ak sú dobre vyživované krvou pečene sú pevné, hladké, lesklé a nechtové lôžko je červené. Ak pečeň nemá dostatok krvi, zmení sa aj vzhľad nechtov, začnú sa lámať, sú krehké, tenké, vysušené, deformujú sa a nechtové lôžka sú bez farby.

Pre zaujímavosť uvediem ešte zopár nechtových nedokonalostí: ryhy na nechtoch spôsobuje nedostatok krvi, ale i yinu pečene. Za zhrubnutím nechtov je pečeňový oheň, ale i blokáda krvi pečene. Brázdy v nechtoch takisto spôsobuje nedostatok a suchosť krvi pečene, nechty s bielymi škvrnami majú nedostatok Qi, za žltými nechtami môže byť aj vlhká horúčava v pečeni a žlčníku, pokrútené nechty vyrobí nedostatok krvi pečene. Nechty plesnivejú kvôli vlhkosti v tele, pri nej zohráva dôležitú úlohu oslabená slezina. Ohrýzanie nechtov súvisí so srdom.

Vhodné potraviny pre pečeň

Dietetika v jarnom období, čase dreva a pečene, je postavená predovšetkým na osviežujúcich mladých bylinkách. Energiu rastu nájdeme v klíčkoch a výhonkoch.  Z tela vyplavujú prebytočnú soľ, ktorú sme potrebovali v zimných mesiacoch pre výživu obličiek. Všetky zelené druhy zeleniny dokážu odstraňovať z tela stagnácie, naklíčené semiačka reďkovky, žeruchy sú zaručeným prostriedkom proti lenivosti, bazalka, rozmarín, kôpor, fenikel a rasca dodajú do tela energiu rastu.

V tomto období by sme sa už mali vzdať zimných pokrmov, fritované a pečené jedlá by sme mali vymeniť za dusené a blanšírované.  Príliš veľa tuku, priemyslovo vyrábaných potravín s farbivami a arómami, alkohol, tabak, drogy zaťažujú pečeň.

Povaha človeka so zdravou pečeňou je pokojná a vyrovnaná. Človek nie je nervózny, vystresovaný ani inak napätý. Ak je ale energia/Qi pečene príliš rozbujnená alebo naopak nedostatočná,  prúd energie a krvi je blokovaný. Čo to robí s emóciami človeka ste si už prečítali. Poďme sa teda pozrieť na to, ako by sme si pri rôznych disharmóniách pečene mohli upraviť stravu.

Stagnáciu Qi pečene pocítime vo forme pnutia, rozpínania, bolesti pod rebrami, ale aj na hrudi, sme podráždení, náladoví…nevhodnými potravinami v tomto stave sú alkohol, veľa mäsa, cukor, káva, stimulanty, veľa ostrých jedál…naopak vhodnými sú kumquat, jablká, grepy, citróny, jahody, brokolica, karfiol, kaleráb, zeler, šaláty, všetky cibuľoviny (dusené vo vode pre lepšiu stráviteľnosť), cvikla, jačmeň, ovos, ryža, z byliniek púpava, fenikel, mäta, bazalka (aj vo forme čaju)…

Favoritom medzi bylinkami je pažítka, pretože dokáže účinne rozhýbať Qi pečene a stopkový zeler, ktorý zvlhčuje a mobilizuje. Hodí sa do čerstvých štiav spolu s ďalšou listovou zeleninou.

Nedostatok krvi pečene sa prejavuje závratmi, tupými jednostrannými bolesťami hlavy, zastretým zrakom, kŕčmi v končatinách, mravenčením, pobolievaním pod rebrami, predlžovaním cyklu, depresiami, hojnými snami aj neplodnosťou…nevhodnými potravinami sú pohánka, pšeno, pšenica, káva, chladné a surové jedlá a pitie. Medzi vhodné potraviny patria okrem iných aj marhule, čerešne, čučoriedky, ďatle, papája, moruša, hrozno, mrkva, fazuľa (čierna, zelená), zemiaky, vajcia, mäso (hovädzie, kuracie – aj pečeň, morka), kapor, ryža, ovos…

Toto sú dve najbežnejšie disharmónie pečene, existuje ich však niekoľko. Potravín, ktoré vyživujú pečeň je takisto omnoho viac. A pri každej disharmónii sa používajú inak.  

V klasických textoch TČM sa píše, že pri chorobách pečene musíme podľa teórie piatich prvkov ako prvú liečiť slezinu. Ak si prečítate články o slezine, rýchlo pochopíte prečo (potom ešte pozrite obličky). Čo sa týka pečene, viac ako jedlo, vám pomôže uvoľniť sa, pretože toto je skutočne emočná záležitosť. Emočné záťaže treba riešiť ako prvé…

Ak  nechcete kaziť život sebe, deťom i druhým, prestaňte s prísnou výchovou, nenastavujte iným príliš tesné hranice, nepotláčajte hnev, nestresujte sa zbytočne. Nenávisť, frustrácia, závisť, žiarlivosť, ponižovanie, odmietanie, pocit opustenosti, časový tlak/pres, nadmerný pocit zodpovednosti, tréma…stoja za prvotnými problémami pečene.

Všetky pečeňové problémy sú pospájané navzájom, z jedného vyviera ďalší…a na každý sa môžeme pozrieť z rôzneho uhla pohľadu…často si bez pomoci iných neporadíme, pretože sme zaseknutí a ponorení sami do seba a z tejto pozície sa zmeny robia príliš ťažko…dobrými pomocníkmi sú bylinky, ktoré bez zbytočného “mudrovania a starania sa do druhého” robia potichučky to, k čomu sú predurčené. Zmäkčujú a spriechodňujú a dávajú telu šancu, aby si samé urobilo v sebe poriadok. Čo myslíte, prečo počas jari upratujeme svoje príbytky? Aby sme do nich priniesli závan čistoty a sviežosti…skúsme to teda okrem vonkajšieho sveta urobiť aj pre svoje vnútro, svoje zdravie…